Ztráty a nálezy. V Rožnově evidují 39 nalezených věcí.

  6:00
Velmi pestrý je seznam předmětů, které jsou (nebo byly) evidovány v rámci ztrát a nálezů na Městské policii Rožnov pod Radhoštěm. Mezi kuriózní nálezy roku 2017 určitě patří paletový vozík, papoušek nebo bankovky.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Aneta Čapková pro iDNES.cz

Za rok 2017 eviduje rožnovská městská policie celkem 39 nálezů (v roce 2016 to bylo 50 nálezů). „Je mezi nimi například paletový vozík nalezený v noci uprostřed ulice,“ uvedl ředitel Městské policie Rožnov Aleš Pilař. „Co se týče četnosti, tak opět v letošním roce lidé nejvíce ztráceli klíče, kterých už máme kolem 10 kg, různé doklady, nebo mobilní telefony. A stále u nás z předchozích let evidujeme nespočet jízdních kol, soupravu disků na automobil z lehkých slitin i s pneumatikami, sportovní tašku s knihami a encyklopediemi nebo dlouhý hliníkový žebř“ doplnil ředitel Pilař.

Hodnotnější nálezy odevzdané v roce 2017 jsou vyhlášeny na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm pod odkazem NÁLEZY a jsou ponechány v úschově na městské policii tři roky od jejich nalezení.

Podle občanského zákoníku musí městská policie nálezy skladovat tři roky, poté se stanou majetkem města.

„Jízdní kola po uplynutí této lhůty věnujeme organizaci „kola pro Afriku“. Některá nalezená jízdní kola jsou vzhledem ke stavu, v jakém se nacházejí zhodnocena jako odpad a jsou rovnou odvezena do sběrného dvora. I tak skladujeme množství jízdních kol, jejichž hodnota je velmi nízká a majitelé o ně nejeví zájem.

Nalezené doklady jsou zasílány majiteli, i když podle občanského zákoníku by nalezené doklady měl vracet přímo nálezce.

Potěšující je i četnost bankovek různých hodnot, které nosí poctiví nálezci na služebnu. Svědčí to o zvyšující se poctivostí a serióznosti občanů města. Nejčastěji se jedná o bankovky zapomenuté v bankomatu. Pokud se chce občan coby majitel přihlásit o nalezené bankovky, musí spolehlivě vysvětlit okolnosti ztráty. Pokud se okolnosti ztráty shodují s okolnostmi nálezu, je možno bankovky vydat.

Kromě uvedených 39 „věcných“ nálezů eviduje městská policie také 96 nálezů zvířat – téměř ve všech případech se jednalo o psy. Zmíněný papoušek, byl vzácný druh, který uletěl svému chovateli. Jeho pohyb po městě byl dobře viditelný i díky kamerovému systému. Papoušek se nakonec šťastně vrátil do rukou vlastníka.

U odchytu zvířat se zaměřujeme především na ta, která mohou bezprostředně ohrozit život a zdraví osob. Proto v nálezech zvířat dominují psi. U vzácných nebo chráněných druhů a hospodářských zvířat se snažíme vypátrat majitele nebo kontaktujeme ochranu přírody. U lesní zvěře, která se může zatoulat do města, spolupracujeme s lesními hospodáři.

Vícekrát za rok městská policie řešila uprchlá hospodářská zvířata. Zde se snažíme kontaktovat majitele, a pokud se zvířata pohybují po silnici, snažíme se co nejvíce snižovat rizika střetu s vozidlem.

Zvířata jako potkany, toulavé kočky, divoké kachny nebo holuby, vzhledem k nízkému akutnímu riziku pro život a zdraví osob prakticky městská policie neodchytává.

A jen pro úplnost statistik - nahlášeno bylo v loňském roce téměř 183 ztrát. Opět se jedná především o doklady, klíče a mobilní telefony.

Návratnost nálezů majitelům je cca 50% - tzn. že tolik majitelů se u nás šťastně shledá se svými věcmi,“ uzavřel ředitel MěPol Rožnov Aleš Pilař.