Prostor pod hotelem Moskva zkrášlí 28 lip, vzájemně se propojí větvemi

  14:38
Zásadní proměna čeká prostranství pod hotelem Moskva mezi obchodním domem Prior a Velkým kinem. Nevzhledná plocha získá nový povrch, upraví se chodníky i zeleň. Dominantním prvkem bude nově vysazených 28 lip. Ty vytvoří takzvaný bosket – útvar, kdy jsou dřeviny pěstované tak, že se vzájemně propojí větvemi.

Pod zlínským hotelem Moskva vznikne pro lidi odpočinkový prostor s lavičkami. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

„Zhruba ve čtyřmetrových vzdálenostech se vysadí předpěstěné stromy tak, aby nerostly do výšky, ale vytvořily souvislou vrstvu vzájemně prorostlých větví,“ vysvětlil náměstek zlínského primátora Bedřich Landsfeld, který má v gesci městskou zeleň.

Podle něj úpravou prostranství město vyřeší hned dvě věci: jednak zmizí neutěšený prostor, kde se často vyskytovali bezdomovci, a navíc půjde o důstojné uctění stoletého výročí republiky.

„Původně jsme uvažovali o tom, že vysadíme sto lip, ale tak velký prostor bychom jen těžko hledali. Navíc číslo 28 má také svou jasnou symboliku, protože 28. října vzniklo Československo,“ dodal Bedřich Landsfeld.

Fotogalerie

Právě do výročí vzniku republiky by měly být práce hotové.

Přímo pod lipami se lidem naskytne odpočinkový prostor s lavičkami, v novém mlatovém povrchu budou navíc zabudovaná svítidla.

„Ve večerních hodinách tak celé místo více vynikne. Přes den zase otevřený prostor pod stromy lidem poskytne stín,“ poznamenal náměstek primátora.

Stromy nechá město dovézt z Německa, půjde o již vzrostlé, předpěstované dřeviny. Sázet se budou během října.

„Možná hned po vysazení bosketu nebude náš záměr tolik patrný. Vše pořádně vynikne až v době, kdy se stromy propojí. To může být do pěti let,“ poukázal Landsfeld s tím, že celý útvar bude viditelný z hlavní třídy, což mu dodává na atraktivitě.

Práce na úpravě plochy vyjdou na 3,5 milionu korun. Mimo úpravu zeleně se chystají i další práce. Stávající chodníky vedoucí od sochy Koželuha k Velkému kinu či obchodnímu domu dělníci předláždí.

Pod Priorem vybourají ostrůvek, který je nyní ve spodní části, upraví obrubníky a položí nový živičný povrch. Úpravy se dočká i samotné parkoviště pod rekonstruovaným obchodním domem Prior. Chystá se výměna povrchů a změna rozmístění parkovacích stání.

Plocha bude nadále využívána pro parkování, počet stání zůstane podobný jako dřív. Zřetelněji vymezený bude prostor pro chodce.