Za desítky milionů chce Plzeň zlepšit podmínky výuky na školách

  6:15
Zastupitelé města Plzně podpořili projekty, díky nimž chce Plzeň zlepšit podmínky pro výuku na 11 svých základních školách. Jde o akce za zhruba 60 milionů korun, které směřují ke zlepšení podmínek u výuky přírodních věd, technických a řemeslných oborů, práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích.

Děti na Základní škole Martina Luthera v Plzni-Skvrňanech se učí základy znakové řeči. (12. ledna 2017) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Za peníze získají školy kvalitní vybavení odborných učeben či zcela nové odborné učebny, bude do nich zajištěn bezbariérový přístup, zrekonstruovány budou počítačové sítě. Na projekty se Plzeň pokusí získat i dotace z IROP.

„Na projekty podáváme celkem dvě žádosti, první pro deset základních škol ve výši 48 milionů korun, druhá je pak samostatně na velký projekt 17. ZŠ a MŠ v Malické ulici za 12,2 milionů korun. Výše dotace z 66. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu může dosáhnout až 90 procent z celkových způsobilých nákladů projektu, tedy v prvním případě 43,2 milionu korun, v druhém 9,4 milionu korun,“ přiblížil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

Konkrétně u 17. ZŠ a MŠ v Malické ulici by měly vzniknout nové specializované učebny v podkroví budovy, učebny budou sloužit přírodním vědám a práci s digitálními technologiemi. Součástí je také vybavení prostor novým nábytkem a moderními učebními pomůckami.

„Nezbytným předpokladem je zajištění bezbariérového přístupu odborných učeben pro žáky se zdravotním postižením. Zároveň bude investováno do zajištění vnitřní konektivity stávající budovy, tedy do rekonstrukce LAN,“ uvedl Pavel Kotas. S realizací se počítá v roce 2018.

Z projektu nazvaného Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. by dále měly být financovány záměry Masarykovy základní školy, Tyršovy ZŠ a MŠ, 1., 11., 13., 16., 25., 31., 26. a 28. ZŠ v Plzni. Co se týká první etapy, ta již byla realizována, a to na sedmi základních školách, investice činila téměř 40 milionů korun.