Z pozůstalosti Petra Hapky

  10:57
Ve vsetínském zámku jsou vystaveny malby a kresby Josefa Hapky z daru dědiců po jeho synovi, hudebním skladateli Petru Hapkovi.

Hudební skladatel Petr Hapka zemřel na Okoři v listopadu 2014. | foto: Nguyen Phuong ThaoMAFRA

Muzeum regionu Valašsko získalo v loňském roce rozsáhlý dar, jehož součástí je více než 5.000 děl malíře Josefa Hapky. Předměty pocházejí z majetku umělcova syna Petra Hapky, který si jich velmi vážil a měl je uloženy ve svém domě v podhradí Okoře.

Na zámku Vsetín jsou k vidění především krajiny a portréty, ale i drobné malby a skici z prostředí Hapkovy rodiny a žánrové scény, které ilustrují malířovu toulavou povahu.

„Zastoupena je jak autorova raná tvorba z doby před studiem na akademii, tak mladší práce z doby, kdy se v rodném kraji usadil natrvalo,“ uvádí kurátorka Mgr. Kamila Valoušková.

Většina vystavených prací je veřejně prezentována vůbec poprvé.

Výstava potrvá až do 30. září 2018.