Škola ve Zlíně nabídne po čtrnácti letech obor pro dětské sestry

  10:40
Do studijní nabídky ve Zlínském kraji se po čtrnáctileté pauze vrací pomaturitní obor diplomovaná dětská sestra. Jeho historie sahá až do roku 1953, jeho návratu do nabídky předcházely dlouhé peripetie. Od září jej bude vyučovat zlínská vyšší odborná zdravotnická škola.

(ilustrační snímek) | foto: Martin Adamec, MAFRA

„Původně to byl středoškolský obor, nyní ho otevíráme jako pomaturitní studium,“ uvedl ředitel školy Hynek Steska.

„Jeho zrušení byla jedna z neuvážených a nekoncepčních věcí, které se ve zdravotnickém školství udělaly. Teď se zjišťuje, že taková kvalifikace chybí,“ dodal Steska.

Obor má svá specifika a je proto výhodné, že může navázat na zkušenosti z minula. Ani personální pokrytí předmětů díky tomu nebyl problém.

„Vítám, že škola přizpůsobuje studijní nabídku aktuálním potřebám,“ reagoval Petr Gazdík, krajský radní odpovědný za školství.

Část výuky je stejná jako u oboru Diplomovaná všeobecná sestra, tedy dalšího odvětví, které vyšší odborná škola ve Zlíně nabízí. Část se ale odlišuje. V praxi je zásadní rozdíl především v přístupu k pacientovi.

„Takovou odbornost velmi potřebujeme. Zažil jsem dobu, kdy se dětské sestry vzdělávaly, a rozhodně je to pro pediatrii obecně a speciálně dětská oddělení nemocnic výhoda,“ uvedl primář Perinatologického centra zlínské Krajské nemocnice T. Bati Jozef Macko.

„Pracovat s dětskými pacienty je něco zcela jiného než s dospělými,“ dodal.

O středoškolský obor Praktická sestra je obrovský zájem

Zlínská škola je zatím jediná v celém kraji, která obor nabídne. Od září bude k dispozici 23 míst, přihlášky mohou zájemci podávat až do konce května.

O přijetí bude rozhodovat výsledek maturitního vysvědčení a průměr známek ve druhém pololetí v posledním ročníku střední školy. Přijímací zkoušky se dělat nebudou.

Zároveň ale vyšší odborná škola přišla o obor Záchranář, který se nově bude vyučovat pouze na vysoké škole.

Zájem o novinku škola očekává dostatečný na to, aby v prvním roce třídu naplnila. Do značné míry si k tomu vytváří předpoklady tím, že má už naplněný středoškolský obor Praktická sestra. Na ten se letos hlásí zhruba dvojnásobný počet zájemců, než můžou ve Zlíně přijmout. Od loňského roku v něm přitom otevírají tři třídy.

Zdravotnickým školám přeje doba. Jednak je v praxi obrovský nedostatek zdravotníků a tomu odpovídá poptávka po nových zaměstnancích. Kromě toho se studentů zdravotnického oboru Praktická sestra, potažmo Zdravotnický asistent, netýká povinná maturita z matematiky. Jako zkoušku si ji maturanti mohou zvolit dobrovolně a část z nich to také dělá. Častěji ale volí cizí jazyk.

„Má to logiku, v praxi jej využijí mnohem častěji. A to, co potřebují znát z matematiky pro svou práci, znají i bez maturitní zkoušky,“ zmínil Steska.

Ve Zlínském kraji jsou čtyři střední zdravotnické školy, v každém z bývalých okresních měst je jedna. Shodně nabízejí obor Zdravotnický asistent, který ovšem vlivem legislativních změn mění název na Praktická sestra. Ve Vsetíně a Zlíně otevřeli tříletý učební obor Ošetřovatel a v Kroměříži je k dispozici také maturitní obor Sociální činnost.

Vyšší odborné školy jsou dvě: ve Vsetíně nabízí obor Diplomovaná všeobecná sestra, ve Zlíně Diplomovaná všeobecná sestra a nově Diplomovaná dětská sestra.