Nové vedení Pelhřimova řeší i spor o sportoviště. Kdo se o ně postará?

  11:20
Kdo bude spravovat sportoviště v Pelhřimově? Radnice má studii, která navrhuje zřídit novou společnost. Technické služby, jež se o sportovní infrastrukturu starají nyní, však nevidí důvod ke změně.

Dokument navrhuje vyčlenit městská sportoviště ze správy Technických služeb a svěřit je jiné organizaci, která by se starala pouze o ně. Taková však momentálně v Pelhřimově není a musela by se nejspíš zřídit. | foto: archiv MAFRA

Dnes odpoledne bude znát Pelhřimov své nové vedení. Do křesla starosty s největší pravděpodobností usedne Ladislav Med. Jím vedená městská rada se bude muset v následujícím období vypořádat s řadou záležitostí. Jednou z nich je, jak naloží se sportem a sportovní infrastrukturou ve městě. Vycházet přitom bude ze studie, již si nechala vypracovat předešlá městská rada.

Práce, kterou si vedení Pelhřimova zadalo u středočeské společnosti Lokal Sport, však vyvolala rozruch ještě dříve, než ji orgány města stihly řádně projednat.

Jedním z opatření, jež dokument navrhuje, je vyčlenit městská sportoviště ze správy Technických služeb a svěřit je jiné organizaci, která by se starala pouze o ně. Taková však momentálně ve městě není. Musela by se nejspíš zřídit.

„Na základě zkušeností z dalších měst obdobné velikosti se jeví jako nejvhodnější varianta zřízení samostatné příspěvkové organizace, další variantou je založení společnosti s ručením omezeným,“ píše se ve studii.

Reakce ze strany Technických služeb na sebe nenechala dlouho čekat. K plánu rozvoje sportu jejich pracovníci sepsali řadu připomínek. Jedna z nich se týkala právě možného vzniku nové organizace pro správu sportovišť ve městě.

„Dokument navrhuje neefektivní a pro město provozně nákladnější formu bez jakéhokoli rozboru, posouzení, zdůvodnění a možných přínosů pro město,“ zněla výtka, kterou dostalo vedení města.

Nedrobte sportoviště, zní z opozice

Jednoduše řečeno: Pelhřimov v příštích čtyřech letech čeká souboj o to, kdo bude dostávat peníze na provoz sportovní infrastruktury. Zda to budou Technické služby jako dosud, nebo někdo jiný. Navíc v době, kdy se očekávají větší investice do tohoto vybavení. Město zvažuje rekonstrukci sportovního areálu v Nádražní ulici a také nákladnou opravu plaveckého bazénu.

V Pelhřimově se očekávají větší investice do sportovního vybavení. Město zvažuje i nákladnou opravu plaveckého bazénu.

V Pelhřimově se očekávají větší investice do sportovního vybavení. Město zvažuje i nákladnou opravu plaveckého bazénu.

„Pro nás je nepřijatelné, aby se sportoviště jakkoliv drobila,“ postavil se za Technické služby i opoziční zastupitel Pavel Hájek.

Podle dosavadního místostarosty a ode dneška pravděpodobně už starosty Ladislava Meda, jsou však obavy Technických služeb, že by mohly přijít o sportovní infrastrukturu, minimálně předčasné.

„Analýzu jsem četl, vím, že je tam doporučení oddělení sportovišť od Technických služeb. Ale vůbec to nebylo projednáno. Nevím, jak se k tomu město postaví. Analýza není určující k tomu, aby vznikla nějaká nová organizace,“ tvrdí Med.

Podobně se k dokumentu staví i místostarosta Josef Koch (KDU-ČSL), do jehož kompetencí sportovní oblast spadá. On sám bere studii jako jakýsi zdrojový dokument, z něhož může město čerpat inspiraci. Nemusí prý však aplikovat všechna doporučení, která její autoři navrhli. Každopádně však případnou změnu provozovatele sportovišť ve městě nevyloučil.

„Čeká nás kolem toho víc záležitostí. Problematika sportovní infrastruktury bude důležitá. Když se do ní bude hodně investovat, tak se očekává, že bude efektivně spravována. Proto tato otázka, kdo se bude o sportoviště starat, bude určitě na stole. A nikde není řečeno, že je vše zakonzervováno, že se systém nemůže měnit,“ připustil Koch.

První opatření přijata

Zároveň dodal, že pravomoc k tomuto kroku bude mít pouze zastupitelstvo města a případné změně by předcházela rozsáhlá diskuse.

„Nějakou diskusi kolem toho, jak provozovat sportoviště, ještě určitě povedeme. Některé věci nejsou ideálně nastavené. Ale myslím si, že současná podoba bude fungovat dál,“ volí konzervativnější přístup Med.

Zmíněná analýza však nenavrhuje pouze převedení infrastruktury na samostatnou organizaci. Její součástí je téměř třicet opatření, týkajících se například rozvoje a opravy současných sportovišť, budování cyklostezek, úpravy tělocvičen nebo propagace sportu ve městě jako celku.

Studii už na svém posledním zasedání probírala odstupující městská rada a podle zápisu z jejího jednání, které je veřejně dostupné na webové stránce Pelhřimova, už začala realizovat dva z navržených kroků.

Tím prvním je technická revize sportovních zařízení, jež jsou v majetku města. Druhým pak zpracování architektonické studie rozvoje sportovního areálu v Nádražní ulici.