Pedagogické centrum v Jihlavě se nestěhuje, dál bude patřit pod město

  12:40
Jihlavské Speciálně pedagogické centrum, jež je součástí MŠ Demlova, zůstane v dosavadním sídle a pod křídly magistrátu, který je jeho zřizovatelem. Město odmítlo nabídku Kraje Vysočina, který chtěl centrum převzít a přestěhovat ho do nového Krajského komunitního a poradenského centra na třídě Legionářů.

Speciální pedagogické centrum zřizované jihlavským magistrátem je součástí MŠ Demlova. Sídlí v klidné lokalitě sídliště. Město nyní odmítlo nabídku Kraje Vysočina na jeho přestěhování. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

V novém komunitním a poradenském centru mají sídlit i další organizace – například pedagogicko-psychologická poradna, Alzheimer poradna a další. Kraj Vysočina tímto krokem chtěl systémově řešit pokrytí služeb.

Ale právě možnost stěhování ze zavedené adresy se ukázala být hlavním problémem. Vedení Speciálně pedagogického centra (SPC) se obávalo snížení kvality poskytovaných služeb.

„Přišli bychom o rehabilitaci, trampolínové centrum, o stimulační a relaxační zahradu a celkově o hravé, přínosné a bezpečné prostředí, které je pro práci s handicapovanými dětmi tolik potřebné,“ obávala se ředitelka SPC Ljubica Váchová Nováková.

Personál dokonce hrozil hromadnou výpovědí. Na podporu SPC proti stěhování vznikla i petice, která měla osm tisíc podpisů.

Jihlavský magistrát však přechodu organizace pod Kraj Vysočina řekl po několika jednáních ne.

„Kvůli rizikům, která nebylo možné překročit, jsme se rozhodli, že SPC nepřevedeme, i když by tím město v rámci rozpočtu ušetřilo. Prostory nové budovy nebyly adekvátní vzhledem k současné praxi. Mohlo se stát, že by se snížila kvalita poskytovaných služeb ze strany SPC,“ zdůvodnil rozhodnutí magistrátu radní pro oblast školství a sociálních věcí Daniel Škarka (Forum).

Fotogalerie

„Kraj si je dobře vědom kvality našeho zařízení. Nevidím důvod, proč ničit něco, co je na špičkové úrovni a co skvěle funguje,“ doplnil ho náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Kraj Vysočina rozhodnutí respektuje. „Myslím, že problém byl zbytečně eskalován. Přišli jsme s nabídkou, přišli jsme s ní slušně, nebyla přijata ze strany zřizovatele a jedeme dál. Kvalitu služeb, které poskytuje SPC, jsme nikdy nezpochybnili. Jenom jsme chtěli touto službou systémově pokrývat celý kraj,“ poznamenala krajská radní Jana Fialová (ČSSD).

Nicméně magistrát chce s Krajem Vysočina v otázce poskytování těchto služeb navázat užší a intenzivnější spolupráci. „Pan radní Škarka přišel s nabídkou, že sami vypracují materiál, jak by SPC a naše pedagogicko-psychologická poradna měly nadále spolupracovat. Čekáme nyní na to, s jakým řešením přijdou,“ dodala Fialová.

Těžištěm tohoto materiálu by podle Škarky mělo být šíření dobré praxe, know-how a také vysoké míry kvality z jihlavského SPC do dalších pracovišť v kraji. Přál by si, aby se dokument i s připomínkami z Kraje Vysočina podařilo vyhotovit do konce prázdnin.

Přijdou další kola vyjednávání

Myšlenkou kraje je rozšířit služby SPC rovnoměrně po celé Vysočině. „Uvažujeme do budoucna o tom, že bychom SPC otevřeli v okresních městech, aby tato služba nebyla jenom lokální. Víme, že počet dětí s autismem narůstá a je třeba poradenské služby rozšiřovat,“ řekla radní Fialová.

Magistrát s Krajem Vysočina tak čekají další kola vyjednávání ohledně působnosti a kompetencí jihlavského SPC. „Naše poradenské centrum nyní v některých oblastech poskytuje služby celokrajské. My bychom do budoucna diagnostiky, které nejsou tak časté, přenechali zařízení, jež bude mít celokrajskou působnost,“ nastínil Škarka.

Jihlavské SPC poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Loni tuto péči využilo 2 500 dětských klientů z celé Vysočiny.

Podle Škarky je nyní jihlavské SPC přetíženo přemírou výkonů a klientů. „Na jednoho pracovníka je to trojnásobek celorepublikového průměru,“ řekl radní.

Dodal, že kdyby se služby rozmělnily, znamenalo by to, že pracovník centra bude mít možnost lépe pracovat s jedním klientem, na kterého by měl více času.