Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů dozná změn

  9:04
Od července tohoto roku vstupují v platnost novely zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech, které mění podmínky, lhůty i některé poplatky. Občanské průkazy i pasy bude možné za poplatek vydávat i v kratší než měsíční lhůtě, a to do pěti pracovních dní, nebo dokonce do 24 hodin. Občanské průkazy budou také nově obsahovat elektronický čip, který umožní vzdálené prokázání totožnosti držitele.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

„U občanského průkazu zůstává lhůta pro vydání 30 dní, bude však možné vydávat doklady i v kratších lhůtách. O doklad do pěti pracovních dní bude možné požádat u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností a průkaz bude připraven k převzetí v místě podání žádosti, případně bude vyřízení i převzetí možné i u Ministerstva vnitra. Správní poplatek pro občana staršího 15 let bude činit 500 korun, pro dítě pak 300 korun,“ sdělila Soňa Kovaříková, vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel.

Žádosti o občanský průkaz do 24 hodin (v pracovních dnech) bude přijímat kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Ministerstvo vnitra, ale převzít jej bude možné pouze na ministerstvu. Žadatelé nad 15 let za něj zaplatí správní poplatek 1.000 korun, mladšího občana pak doklad vyjde na 500 korun.

Klasické vydání občanského průkazu je bez poplatku. Průkaz pro občana do 15 let je zpoplatněn sazbou 50 korun a žádosti přijme kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností. Pokud bude požadováno převzetí na jiném úřadě, bude správní poplatek navýšen o 100 korun.

Průkazy totožnosti se strojově čitelnými údaji budou nově vydávány s kontaktním elektronickým čipem a občan si sám zvolí, kdy jej aktivuje. Aktivovaný čip umožní využívání průkazu k elektronické identifikaci držitele a rovněž ke vzdálenému ztotožnění.

„Ke změně lhůt a poplatků dochází i u cestovních dokladů. Do pěti pracovních dní pas vyřídíte na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra za 3.000 korun, pro děti za 1.000 korun. Do 24 hodin bude požádání možné prostřednictvím libovolného úřadu, vyzvednutí pak opět na ministerstvu. Tato varianta pasu vyjde žadatele na 6.000 korun, pro mladšího 15 let pak 2.000 korun,“ uvedla Soňa Kovaříková.

U cestovního pasu v běžné třicetidenní lhůtě ke změně nedochází, správní poplatek činí 600 korun a pro děti 100 korun. Pokud si žadatel přeje vyzvednout doklad na jiném úřadě, je tato možnost zpoplatněna částkou 100 korun.

V případě obou dokladů budou mít lidé možnost zadat své telefonní číslo nebo e-mail, na které jim bude zaslána informace o vyhotovení.