Vousův kmen staví ve skanzenu panský dům, bude z něj keltský kulturák

  8:34
Skupina nadšenců do historie Keltů, která si říká Vousův kmen, pokračuje v Jivjanech na Domažlicku ve stavbě skanzenu. Ten má ukázat, jak žily keltské kmeny, které v období zhruba pět set let před naším letopočtem přišly do českých zemí. Nyní dostavují keltský kulturák.

„Úplně nová je střecha na kolárně. Je už druhá, protože ta původní nám už stihla shnít. První objekty jsme vybudovali před deseti lety, takže dnes už potřebují opravu. Jejich obnovování je při udržování chodu skanzenu asi to nejnáročnější,“ řekla Tereza Fejtová, která má v kmeni jméno Lagnes.

Asi nejrozsáhlejší stavbou v celém areálu bude panský dům.

„Ten už je téměř hotov, ale ještě se dodělávají výmazy a případná podesta vevnitř. Stavba začala zhruba před třemi lety. Největší práce je vždycky příprava materiálu, kdy musíme klády přivezené z lesa důkladně opracovat,“ vysvětluje Fejtová.

Fotogalerie

Velký obytný dům má doškovou střechu z rákosí. „Dnes těžko dohledáváme, jak to tehdy v podobných obydlích u Keltů vypadalo. Snažíme se vycházet z archeologických výzkumů. Pravděpodobně se jednalo o sídlo náčelníka, který byl nejvyšším představitelem vesnice. Nejspíše se u něj scházeli i ostatní obyvatelé na různé sněmy a rokování. Předpokládáme, že uvnitř vznikne ohniště a že by prostory mohly sloužit právě k setkávání,“ prozrazuje Lagnes.

A s úsměvem dodává: „Říkáme tomu keltský kulturák.“

Při stavbě se snaží co nejvíce dodržovat původní stavební postupy. Ne vždy to je ale možné.

„Samozřejmě že jsou aktivity, které se věnují stavbě čistě v historickém duchu. Říká se tomu experimentální archeologie. To ale neděláme, je to totiž časově velmi náročné. My hodně času trávíme vystupováním, takže není možné se věnovat pouze stavbě. Proto třeba používáme motorové pily nebo vrtáky,“ konstatuje.

V rozsáhlém areálu je možné najít sýpku, svatyni i průřez mohylou. Ta ukazuje, jak v tehdejší době mohly vypadat hroby.

„Je zde i figurína, která je naaranžována tak, jak asi mohl být keltský válečník pohřben,“ podotýká Lagnes.

Vzhledem k tomu, že Vousův kmen se ve velké míře věnuje starověkým řemeslům, je ve vesnici také několik dílen. K nim patří kolárna, která nesloužila pouze mistru kolářovi, ale také dalším činnostem spojených s opracováním dřeva.

Přístřešek pro hrnčíře je pokryt dřevěným šindelem a během akcí pro veřejnost, které se zde konají dvakrát do roka, je možné si v něm vyzkoušet ruční práci starověkou technikou. Nechybí ani rekonstrukce hradeb, které podobné vesnice ve starověku obklopovaly.

Sdružení se věnuje keltským kmenům, které v českých zemích pobývaly v období pět set let před naším letopočtem až do počátku letopočtu. „Jejich největší rozkvět byl na přelomu letopočtu. Pak odsud Keltové vymizeli,“ dodává Lagnes.

Skanzen je pro ni a ostatní členy kmene jakousi základnou, kde se mohou věnovat svému koníčku. Kromě toho objíždějí nejrůznější akce po celé České republice. „Většinou je to kolem deseti akcí do roka, ty se konají hlavně přes prázdniny. Je to poměrně časově náročný koníček,“ podotýká.

Vousův kmen na akcích předvádí dobová řemesla, připravuje aktivity pro děti i přednášky a také ukazuje, jak Keltové bojovali. „Ukázky šermu nejsou nijak nacvičené. Naši válečníci do sebe opravdu řežou. Někdy až na krev. Zrovna dneska trochu tekla,“ sděluje s úsměvem Lagnes.

Keltové předvedli, jak umí bojovat (22. července 2018)