Vánoční stromky stačí složit k popelnici

  10:05
Co s vánočním stromkem je otázkou u řady domácností především v panelové zástavbě. Město Rožnov již několik let použité stromky sváží a štěpkuje na dřevní hmotu, kterou následně využívá.

Likvidace vánočních stromků na zlínské skládce Suchý důl. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Podobně jako v předchozích letech mají občané Rožnova bydlící v panelákové zástavbě možnost odložit staré vánoční stromky přímo na stanoviště na komunální odpad (ke kontejnerům). Pracovníci města průběžně pravidelně 1-2x týdně tato místa objíždí, stromky sváží do školního statku, kde je následně štěpkují. Vzniklou dřevní hmotu pak město dále využívá.

„Jedinou podmínkou pro občany je, že stromky musí být úplně odstrojené. Tedy bez háčků a ozdob,“ uvedla Lenka Němcová z odboru správy majetku MěÚ Rožnov.

V rodinné zástavbě však občané stromy k popelnicím odkládat nesmí. Pracovníci svozové firmy na odvoz komunálního odpadu je nevezmou.

„Občané mohou buď suchý vánoční stromek spálit v domácím topeništi nebo ho seštěpkovat do kompostu. V neposlední řadě mají možnost ho odvézt do sběrného dvoru na ulici Zuberská,“ doplnila Lenka Němcová.