V detašované třídě vojenské střední školy v Sokolově bude moci studovat 32 žáků

  9:34
Od 1. září 2018 se otevře pobočka Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany Moravská Třebová v Karlovarském kraji, konkrétně v Integrované střední škole technické a ekonomické (ISŠTE) Sokolov, jež je krajskou příspěvkovou organizací. Do detašované třídy bude přijato až 32 žáků oboru Elektrotechnika, kterým sokolovská škola poskytne moderní zázemí pro výuku, ubytování v domově mládeže v areálu školy včetně celodenního stravování.

Mezi středoškoláky budou v Sokolově nově také budoucí absolventi vojenské školy. | foto: Petr TomanMAFRA

Zájem otevřít atraktivní obor vojenské střední školy v Sokolově potvrdil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis: „Uděláme maximum proto, aby se podařilo pro žáky i pedagogy detašované třídy připravit veškeré potřebné podmínky k výuce i mimoškolní činnosti. Doufám, že o studium bude zájem a do 1. března, kdy končí možnost podat přihlášku ke studiu v 1. kole, využije této možnosti co nejvíc uchazečů. Karlovarský kraj bude nápomocen jak při zabezpečení provozních záležitostí otevření pobočky, tak v případě spolufinancování jejího chodu.“

Vzdělávací program, prostory pro výuku i zázemí pro pedagogy poskytne ISŠTE Sokolov. „Obor zaměřený na elektrotechniku se na naší škole vyučuje od roku 1993, máme plně kvalifikovaný pedagogický sbor a počítáme s tím, že bychom mohli plně zajistit potřeby pobočky,“ deklaroval ředitel školy Pavel Janus.

V areálu školy najdou žáci také ubytování v domově mládeže. Přestavbu ubytovacích prostor pro žáky 1. ročníku vojenské střední školy nechá provést společnost Sokolovská uhelná, která na projektu plně spolupracuje. Žáci budou mít také přímo v budově domova zajištěnou lékařkou péči.

Účastníci schůzky si prohlédli příjemné prostředí školy, jednotlivých odborných učeben i prostory, kde bude sídlit domov mládeže. „Škola je velmi pěkná, budoucí žáci se v ní určitě budou cítit dobře a já pevně věřím, že vše zvládneme úspěšně připravit tak, aby nic nebránilo otevření detašované třídy v Sokolově,“ shrnul na závěr jednání státní tajemník v Ministerstvu obrany ČR Petr Vančura.

Uchazeči o studium z řad žáků 9. tříd základních škol, další zájemci a samozřejmě i rodiče mohou v sobotu 17. února od 8 do 16 hodin navštívit Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary v ulici Počernická 553/2 (Sachrův dvůr), kde bude otevřena rekrutační kancelář Armády ČR a nabídne potřebné informaci o studiu. Mladí lidé navíc budou mít možnost objednat se prostřednictvím pracovníků rekrutační kanceláře AČR k lékařské prohlídce v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Prohlídka je podmínkou k podání přihlášky na vojenskou střední školu včetně detašované třídy v Sokolově. Prostory Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov pak bude možné si prohlédnout ve středu 21. února 2018 od 9 do 17 hodin za účasti zástupců Armády ČR.

Veškeré údaje k přijímacímu řízení jsou už nyní k dispozici na internetových stránkách školy: http://www.vsmt.cz/files/vss/pro-uchazece-et.aspx