Učitel klečící na žákovi nepochybil. Nadávat však neměl, míní inspekce

  0:02
Česká školní inspekce (ČŠI) uzavřela vyšetřování incidentu ze Základní školy na pražském Zlíchově. Žáci na dvou videích zachytili, jak se učitel „pere“ s osmákem a nadává mu. Podle inspektorů pedagog znehybňoval agresivního školáka a postupoval správně. Jeho nadávání však v pořádku nebylo.

Podnětem k šetření se stala dvě krátká videa natočená ve škole. Ze závěrů inspekce vyplývá, že první videozáznam pochází z 23. ledna a druhý ze 4. března letošního roku.

Na jednom videu učitel žáka zaklekne a chytá ho oběma rukama kolem krku. „Vy jste prostě takoví malí parchanti,“ zlobí se. Na dalším záznamu drží školáka v takzvané kravatě a smýkne jím o zem. Na záběru je vidět, že se někdo snaží natáčení zabránit. „Vypadni, vypadni,“ odhání ženský hlas žáka s mobilem.

„Zveřejněný videozáznam zachytil dva zákroky pedagoga proti žákovi osmého ročníku, který se ve vyučování začal chovat nevhodně a agresivně. V obou případech pedagog podle doložených záznamů musel tohoto žáka usměrnit a fyzicky znehybnit tak, aby neohrožoval sebe a svoje okolí,“ sdělil iDNES.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Podle inspekce došlo v obou případech bezprostředně po znehybnění žáka k jeho uklidnění. Chlapce si pak převzal přivolaný etoped, tedy speciální terapeutický pracovník školy.

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování v Praze na Zlíchově

  • Vznikla 1. 1. 1998, jejím zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy.
  • V uplynulém školním roce měla podle svého webu v devatenácti třídách zhruba 150 žáků.
  • Škola je určená dětem se syndromem ADHD s impulsivitou, dále pro hypoaktivní děti, děti dlouhodobě hospitalizované pro somatickou nebo psychickou poruchu, děti s rysy autismu, děti s emočními problémy a obtížemi v chování, specifickými poruchami učení a děti, jejichž problémy vyplývají z nepodnětného rodinného prostředí.
  • Zařízení se specializuje i na děti, které se projevují odmítavostí, slovní agresí, nechutí ke škole nebo nízkou frustrační úrovní.
  • Škola uvádí, že „učitelé jsou zvyklí tolerovat odlišné projevy chování způsobené poruchou“.
  • „Obraz dítěte s poruchou chování je natolik rozmanitý, že práce s ním vyžaduje velmi citlivý a profesionální přístup. Každý pedagog volí metody a formy práce podle svých profesionálních a osobnostních možností,“ píše se na webových stránkách školy.

zdroj: www.speczs.cz

„Zákonní zástupci žáka byli školou informováni o tomto mimořádném postupu školy při řešení a eliminaci agresivních projevů chování jejich syna. Škola doložila, že tyto projevy chování žáka řešila s jeho zákonnými zástupci a ve spolupráci s příslušnými pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí,“ vyplývá ze závěrů vyšetřování inspekce, které má redakce k dispozici.

Podle inspektorů bylo jednání žáka pro něj, jeho spolužáky a pedagogické pracovníky školy natolik ohrožující, že bylo potřebné chlapce na nezbytně nutnou dobu omezit v pohybu.

„Šlo o velmi nevhodné chování, vulgární projevy. To samo o sobě by nepotřebovalo fyzický zákrok, ale pak šlo také o fyzické ataky ve smyslu házení školního vybavení, nábytku a něčeho takového po třídě. Tento žák byl v naprosto excitovaném stavu. Všechny ohrožoval,“ upřesnil náměstek ČŠI.

Problematický byl podle inspekce slovní projev učitele při jednom ze zákroků. Pedagog pochybil, když v situaci, kdy chlapce pacifikoval, nadával školákům do parchantů.

„Použitý hrubý výraz ze strany učitele směrem k žákovi byl samozřejmě velmi nevhodný a neměl být vysloven,“ konstatoval Andrys. Nemyslí si však, že by měl za tento exces hrozit pedagogovi nějaký postih.

Učitel ze zlíchovské základní školy koncem března, když se videa dostala na veřejnost, trval na tom, že postupoval správně. „Jeden žák mě napadl, tak jsem samozřejmě musel zakročit, aby neublížil ostatním. Není to tak, že bych ho bil, ale pouze jsem ho musel zpacifikovat, aby neútočil dál,“ tvrdil.

Pochybení odmítla i ředitelka školy Helena Hainová. Sdělila, že o zákroku učitele vůči chlapci ví. Natočená videa nechtěla zhlédnout ani se k nim vyjádřit.

Reportáž z konce března, kdy se videa ze školy dostala na veřejnost:

Chování učitele k žákům prošetřovala také policie. Otec jiného školáka totiž podal trestní oznámení. Chlapec tvrdil, že pedagog napadl i jeho, když zjistil, že videa, z nichž měl jedno natočit tento žák, ze školy unikla. Učitel to odmítl.

Policisté vyšetřování už také uzavřeli. „Věc postoupili k projednání přestupku proti občanskému soužití na Úřad Městské části pro Prahu 5,“ sdělila stručně Eva Kropáčová z tiskového oddělení pražské policie.

Zřizovatelem zlíchovské základní školy je Magistrát hlavního města Prahy. „Na základě výsledku (šetření) České školní inspekce jsme zpracovali návrh na přijetí opatření. Návrh je zpracován formou tisku, kterým se bude v pondělí na svém jednání zabývat městská rada. Poté bude schválený návrh na přijetí opatření realizován. Do schválení tohoto návrhu městskou radou bohužel nemohu poskytnout bližší informace,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Náměstek Andrys z ústředí inspekce v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že v této škole pro děti se specifickými poruchami chování inspektoři při svých šetřeních žádné další problémy nezjistili.

Autor: