Účelový sňatek soudci nepotvrdili, pár se shodl na šatech i svíčkové

  14:04
Policie i krajský soud vyhodnotily, že to byl typický účelový sňatek. Vysokoškolsky vzdělaná žena z Ukrajiny se vdala za klienta domova pro mentálně postižené, ale nežila s ním. Pár příliš neobstál ani v testu, jak dobře se znají. Nejvyšší správní soud ale rozhodl, že účelovost sňatku prokázána nebyla.

Když policisté a úředníci zjišťovali, zda žena z Ukrajiny a její manžel uzavřeli sňatek jen účelově, soustředili se na nesrovnalosti v jejich výpovědích. Na to, že spolu nežijí.

Podle Nejvyššího správního soudu by ale takto postupovat neměli. Prokázat cizinci účelový sňatek tak bude ještě těžší než dosud.

„Ačkoliv na jedné straně správní orgány neopomenuly žádnou sebemenší nesrovnalost ve výpovědích manželů, na straně druhé nijak nepřihlížely k okolnostem svědčícím ve prospěch závěru, že manželství stěžovatelky nebylo uzavřeno účelově,“ uvedl ve svém rozsudku Nejvyšší správní soud.

„Ministerstvo vnitra není oprávněno vyjadřovat se k individuálnímu případu,“ komentovala to Hana Malá z oddělení komunikace ministerstva vnitra.

Úředníci si u tohoto sňatku ze srpna roku 2016 přitom byli úplně jistí, že je účelový, a odmítli vydat třiatřicetileté ženě povolení k přechodnému pobytu. Svatba se totiž odehrála týden předtím, než by novomanželce vypršela platnost víza. Navíc si vysokoškolačka vzala muže, který žil v chráněném bydlení Domova na zámku Bystré. Ten se zaměřuje na pomoc lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením.

V chráněném bydlení v Poličce při pobytové kontrole policie před dvěma roky nenašla po přítomnosti ženy žádné stopy, i když ona tuto adresu uváděla jako místo pobytu. Místo toho se ukázalo, že byt využívá ještě jeden klient domova.

A když došlo na testy, které měly prokázat, jak dobře se znají, pár příliš přesvědčivý nebyl. Muž si nevzpomněl na jméno jedné ze dvou nezletilých dcer, které žijí na Ukrajině a on je vyženil. Naopak věděl datum svatby, zatímco jeho partnerka se o měsíc spletla. Pro soudce pardubické pobočky hradeckého soudu to byly dostatečně pádné argumenty pro to, aby se za rozhodnutí úřadů postavili.

Úřady musí zohlednit stanovisko soudu

Nejvyšší správní soud to vidí jinak. Vyčítá úřadům i soudcům z Pardubic, že je nezajímaly argumenty, které mluvily ve prospěch páru. Třeba že se oba shodli, kde a kdy se konala svatba, jak se tam dopravili a jaké šaty měla nevěsta na sobě. Ona ví, že manžel má rád svíčkovou. On ví, na které straně spí a kterou rukou píše. Podle soudu mají oba spolu vybudovaný vztah, relativně dobře se znají.

„Lidé jsou různí, uzavírají sňatky z různých pohnutek a logicky se liší i následný obsah svazku. Za účelově uzavřený proto nelze označit každý sňatek cizince s občanem EU, který v očích orgánu nedosahuje kvality ideálního modelu manželství či který manželé uzavřeli mimo jiné i z důvodu řešení pobytové situace cizince,“ píše se v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Ten tak zrušil rozhodnutí, kterým úřady zamítly povolení k přechodnému pobytu. Musí připravit nové rozhodnutí, ve kterém už jsou ale povinny přihlédnout více k argumentům, jež hovoří pro to, že sňatek účelový nebyl.