Tři králové zazvoní u vašich dveří první lednovou sobotu

  6:47
Již každoroční tradicí, která přichází se začátkem roku, se stala Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí do ulic v sobotu 6. ledna 2018 od 10 do 15 hodin v obcích Otrokovice, Žlutava, Napajedla, Tlumačov, Komárov, Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice a Halenkovice.

Tříkrálová sbírka na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. | foto: Jan Karásek, MAFRA

„Pomoc z Tříkrálové sbírky je určena občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, na činnost Charity sv. Anežky Otrokovice a na humanitární pomoc v zahraničí. Lidé koledníky poznají podle korunky a pláště, ponesou s sebou také pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná,“ uvedl zástupce ředitele Charity sv. Anežky Otrokovice Tomáš Bernatík.

Pomoc z Tříkrálové sbírky byla v roce 2017 využita např. na zakoupení auta postižené dívce, na zakoupení krmiva pro asistenčního psa dívce s mentálním a tělesným postižením, na provoz Charitního šatníku, na výměnu vstupních dveří a opravu balkonů Charitního domova pro seniory a na pomoc mnoha dalším potřebným.

„Děkujeme všem, kteří přispějí potřebným lidem. Přejeme vám zdraví a štěstí v roce 2018,“ popřál závěrem Tomáš Bernatík.