iDNES.cz

Poplatek za komunální odpad v roce 2018 v Turnově

  8:40
Městský úřad Turnov, finanční odbor, upozorňuje občany, že pro rok 2018 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč za osobu a rok.
komunální odpad

komunální odpad třídění | foto: Daniel Beran, MAFRA

Občané Turnova mohou poplatek uhradit na těchto místech:

  1. Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína Dvořáka 335, finanční odbor, kancelář č. 202 nebo č. 209 a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin., dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11:00 a od 12:00 do 13.00 hodin, kde je možné rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky, (splátky).
  2. V informačním středisku Turnovské památky a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje, ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do 31. 3. 2018.
  3. Bezhotovostní platbou na účet města Turnov č. 50032-1263075359/0800

Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilního symbolu, který získají občané od správce poplatku:

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:

  • kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
  • kteří v příslušném roce dovrší 3 let
  • osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu
  • studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2017, naleznete na internetových stránkách města Turnova v sekci životní prostředí – pytlový sběr tříděných odpadů a o tuto částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2018 (jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc říjen 2017).

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75let,ZTP,studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši 165 Kč.

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za třídění odpadu vyřizuje odbor životního prostředí tel. č.: 481 366 161 (pí. Sedláková).

zpět na článek