Místo vlaků s uhlím kamiony. Kvůli obnově teplárny hrozí nárůst dopravy

  5:42
Společnost Veolia získala povolení EIA na nové kotle do přerovské teplárny. Do tří let slibuje méně škodlivin ve vzduchu. Jenže zatím není jasné, kde vezme nová paliva, která mají nahradit uhlí, ani jak je sem dopraví.

Pohled na část přerovské teplárny, na kterou je ve městě připojeno přes čtrnáct tisíc domácností. | foto: Stanislav HeloňaMAFRA

Přerované budou už během pár let dýchat čistší vzduch. Slibuje to alespoň společnost Veolia, jež provozuje místní teplárnu.

K miliardové investici do nových technologií ji nutí končící licence na dva kotle spalující černé uhlí, která jim vyprší s koncem roku 2022.

Společnost kotle postupně odstaví a vymění za ekologičtější zařízení, v nichž bude možné v libovolném poměru spalovat biomasu a TAP, což jsou brikety z vytříděných komunálních a průmyslových odpadů, které se nedají recyklovat. Jako záložní zdroj instaluje teplárna také dva nové kotle na plyn.

„Stavba prvního multipalivového kotle začne v příštím roce, zhruba po půl roce by se měl stavět druhý kotel. Zároveň budeme postupně bourat oba staré uhelné kotle. Dokončení a zprovoznění technologie proběhne koncem roku 2022,“ uvedl Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR.

Ekologičtější palivo, ale místo vlaků hrozí další kamiony

Na nová zařízení v těchto dnech firma získala nezbytný posudek o vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Po dokončení modernizace teplárny bude největším přínosem, že ve městě významně klesnou celkové emise, zejména u oxidů dusíku a oxidu siřičitého.

„Fosilní palivo s vysokou produkcí CO2 nahradí obnovitelná paliva s nulovou (biomasa) nebo nízkou (TAP, zemní plyn) bilancí CO2. Z těchto důvodů lze realizaci považovat za velmi přínosnou,“ stojí v závazném stanovisku ministerstva životního prostředí.

Ačkoliv budou nová zařízení podle deklarací do ovzduší vypouštět podstatně méně škodlivin než ta stávající, má celý proces i svá „ale“.

Veolia plánuje spalovat v teplárně až 114 tisíc tun TAP a od 20 do 178 tisíc tun biomasy za rok. Uhlí doposud spotřebovala 200 tisíc tun ročně. Zatímco uhlí se ale do teplárny vozilo převážně v železničních vagonech (12–13 vozů denně), u nového paliva hrozí nárůst nákladní dopravy na silnicích.

Firmě Veolia se totiž zatím nepodařilo najít partnera, který by byl schopný zásobovat teplárnu biomasou a TAP po železnici. Dopravní zatížení tak může vzrůst z dosavadních osmi až na 31 kamionů za den.

„Jednatřicet vozů je nejhorší možná varianta, kterou nepředpokládáme. Budeme intenzivně jednat o železniční přepravě. Než bude technologie dokončená, máme ještě tři roky, abychom našli vhodné řešení,“ mírní obavy mluvčí Veolie Jana Dronská.

Jak dodala, firma v případě kamionové přepravy počítá s dálničním přivaděčem, který má ústit přímo u teplárny, nákladní auta by podle ní proto neměla jezdit přes město.

Problém č. 2: kde vzít TAP?

Zatím nevyřešenou otázkou také zůstává, kde vlastně bude Veolia získávat tuhé alternativní palivo. Jednou z podmínek EIA je, že TAP bude vyrobeno z odpadů vyprodukovaných v Olomouckém kraji.

Podle přerovské senátorky a krajské zastupitelky Jitky Seitlové je však taková podmínka nesmyslná.

„Podle mne to je pro komerční zájem velmi pravděpodobně právně neobhajitelné, ale taky věcně a logicky naprosto nesmyslné. Do Přerova se bude muset dovážet například odpad z desítky kilometrů vzdáleného Jeseníku, ale z bližších obcí, které již leží v Jihomoravském kraji, nikoliv,“ diví se Seitlová. „Z hlediska dopravního zatížení je to zcela proti smyslu a environmentálním zájmům.“

Boj o cenu tepla pro Přerovany

Další komplikace se pak skrývá přímo v Přerově. Podle memoranda, které na začátku roku 2018 podepsalo s Veolií bývalé vedení radnice, se granule TAP měly vyrábět z odpadků vyprodukovaných samotnými Přerovany.

Město, stejně jako všechny ostatní obce, se totiž musí připravit na zákaz skládkování, který začne platit v roce 2024. To znamená, že netříditelný odpad bude třeba zlikvidovat – buď ve spalovně, nebo jej využít na výrobu TAP.

A přestože možnost třídit a dál zpracovávat komunální odpad přímo v teplárně považovaly za výhodné obě strany, dodnes se nedobraly k definitivnímu rozhodnutí.

Zde však vstupuje do hry pro město velmi „citlivá“ veličina – cena. Teplárenský areál Veolie totiž zásobuje teplem nejen průmyslové podniky či obchody, ale prostřednictvím městské společnosti Teplo Přerov vyhřívá i přes 14 tisíc domácností. A právě o cenu, kterou by Přerované za teplo platili, se hraje.

„Cena je pro nás alfa a omega. Nyní poskytujeme zákazníkům cenu tepla, která je šestá nejlevnější v rámci srovnatelných měst v Česku. Chceme ji udržet v mezích, aby pořád byla pro obyvatele Přerova co nejvýhodnější,“ uvedl předseda představenstva společnosti Teplo Přerov a radní Petr Vrána.

Vedení městské firmy dokonce jako jedno z řešení zvažuje výstavbu kogeneračních plynových jednotek s tím, že by už nebyla prostředníkem, ale vyráběla teplo sama.

Zda se jí to vyplatí, má napovědět studie, kterou si nechala zpracovat. „Bude to jeden z materiálů pro vyjednávání se společností Veolia,“ popsal Vrána.