Lidé ve Svitavách protestují proti stavbě nových bytovek na Tabačce

  8:10
Areál bývalé továrny na zpracování tabáku ve Svitavách, známý jako Tabačka, se má během několika let změnit. Tedy pokud se developerské společnosti Mocero podaří sehnat všechna razítka. Zatím naráží na odpor lidí z Chelčického ulice, kterým se nelíbí, že by před jejich okny měly vyrůst tři šestnáctimetrové bytové domy.

Developerský projekt Tabačka ve Svitavách počítá v první fázi s třemi bytovými domy po šestnácti bytech. | foto: web rezidencetabacka.cz.

Místní totiž dlouho žili v přesvědčení, že atraktivní lokalitu zaplní desítky nízkých rodinných domů, které jim nebudou rodinné vilky zastiňovat. Investor však přehodnotil plány.

Fotogalerie

„Lidé prahnou po bytech, o původně zamýšlené řadové domy takový zájem nebyl. Proto jsme vyšli vstříc poptávce, která na trhu existuje,“ uvedl jednatel královéhradecké společnosti Mocero Jan Bican. Dva z domů mají již ukončené územní řízení.

Obyvatelé ulice se však o změnách dozvěděli pozdě. V nedávné petici odeslané vedení města a Ministerstvu pro místní rozvoj tvrdí, že výškové budovy plánované v těsné blízkosti zdi bývalého výrobního areálu nejenže budou celoročně zastiňovat jejich rodinné domky, ale spolu s tím se jim zvednou náklady na topení, svícení a klesnou ceny pozemků v lokalitě.

Viníkem je podle nich stavební úřad. „Písemnou informaci o zahájení územního řízení dostalo jen pět rodinných domků z třinácti. Ostatní byli obeznámeni veřejnou vyhláškou na úřední desce. Bylo nám řečeno, že neznalost zákona neomlouvá a úřední desku máme číst. V ulici však žijí starší obyvatelé, kteří nemají internet. Lidé tak vůbec netušili, že nějaké územní řízení probíhá,“ zlobí se Dagmar Martinková, která zastupuje nespokojené občany v ulici. Ti se v souvislosti s výstavbou bojí i o přežití kaštanové aleje.

Podle krajského úřadu, který námitky lidí prošetřoval, ale svitavský odbor výstavby chybu neudělal.

Město se pokoušelo jednat s developerem

Přestože město Svitavy je pouze jedním z účastníků řízení, do věci se vložilo. Radní se zaručili, že k žádnému kácení v aleji v souvislosti s výstavbou bytových domů nedojde.

„Neuplatňovali jsme v územním řízení žádné námitky, a to z důvodu, že jsme neshledali rozpor s územním plánem města. Není zasahováno do majetku města a k ochraně stromořadí kaštanů byly stanoveny podmínky odborem životního prostředí. Přesto jsme se rozhodli občanům alespoň v rámci našich pravomocí pomoci,“ uvedl starosta Svitav David Šimek s tím, že námitkám lidí rozumí.

„Nechali jsme zaměřit výšku všech výškových budov v okolí. Nové bytové domy budou jen o metr vyšší než hřebeny okolních rodinných domů v Chelčického ulici. V podstatě tak půjde o výškově velmi podobné stavby. Zároveň však musím říct, že si umíme představit, že by v lokalitě vznikly domy jiného charakteru, než jak je navrženo,“ uvedl Šimek.

Město také nechalo na vlastní náklady vypracovat studii zastínění a oslunění ulice s kaštanovou alejí. Ukázalo se, že samotné bytovky by neměly nijak výrazně změnit zastínění domů.

Radní se pokoušeli s investorem dokonce jednat o přehodnocení záměru. Ten ale plány měnit nehodlá. „V rámci předchozích kol jednání jsme řešili výšku budov, kterou jsme snížili na základě doporučení projektanta. Jsme na nejnižší možné výšce, kterou jsme ještě schopni u bytových domů akceptovat,“ říká Jan Bican.