V kauze nelegální střelnice selhal stavební úřad, říká úřad ombudsmanky

  5:40
Odpůrci nelegálně budované střelnice u Kobeřic na Prostějovsku se dočkali zastání. Podle zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka měl prostějovský stavební úřad proti masivním terénním úpravám zasáhnout. Teď musí zjednat nápravu.

Pohled na několikametrové valy u Hradčan-Kobeřic na Prostějovsku v místech, kde má vzniknout střelnice. Místní proti tomu protestují a sepsali i petici. | foto: Stanislav HeloňaMF DNES

Velký úžas vzbudily před více než rokem masivní terénní úpravy v lesíku mezi Brodkem u Prostějova a obcí Hradčany-Kobeřice. Policista Tomáš Fiala z nedalekých Nezamyslic zde bez povolení začal budovat střelnici.

Těžké stroje vybagrovaly půdu a přemístily tuny zeminy, Fiala nechal zplundrovat les a navršil až pět metrů vysoké valy. Prostějovskému stavebnímu úřadu to nijak nevadilo.

Strážce zákona zároveň bez souhlasu sousedů vtrhl hluboko na jejich pozemky, odkud někdo ukradl vykácené dřevo asi za deset tisíc korun. Policistu vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), ale nic se mu nestalo.

Nyní se karta alespoň částečně otočila. Celou věcí se zabýval úřad veřejné ochránkyně práv, který k případu před pár dny vydal takzvané závěrečné stanovisko.

Podle zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka stavební úřad postupoval zcela nelogicky a zmatečně. V České republice se totiž může něco stavět jen na základě regulérního povolení a nemovitosti se mohou využívat jen k určenému účelu.

„Je to základní veřejný zájem, který chrání stavební zákon. Uvedené veřejnoprávní povinnosti stavební úřad v daném případě nenaplnil. Jeho opatření považuji za nedostatečná,“ sdělil zástupce veřejné ochránkyně práv.

Fotogalerie

Policista Fiala podle Křečka provedl terénní úpravy, kácení a staví sjezd, aniž by stavebnímu úřadu jakkoliv objasnil účel prací. A stavební úřad se s tím spokojil. Křeček proto prostějovskému magistrátu navrhl, aby stanovisko stavebního úřadu, že je všechno v pořádku, zrušil.

„Navrhuji, aby magistrát znovu rozhodl, zda jsou zemní práce legální, či nikoliv, a to s přihlédnutím k námitkám stěžovatelů, jako jsou výška valů, plocha či účel zemních prací, a s přihlédnutím k mé argumentaci. Pokud stavební úřad dovodí, že jde o nepovolené stavební úpravy, vydá výzvu k bezodkladnému zákazu jejich užívání a terénní úpravy projedná v řízení o odstranění stavby,“ nařídil Křeček.

Stanovisko vedoucího Stavebního úřadu v Prostějově Jana Košťála není k dispozici. Na otázky MF DNES zaslané začátkem uplynulého týdne magistrát neodpověděl. Minulý čtvrtek přitom na místě opět pracoval bagr a jeden z valů ještě asi o metr navýšil.

Primátor: Jsme připraveni to řešit

Primátor Prostějova František Jura ovšem přiznal, že ho celá věc netěší.

„Vnímám stížnosti na stavební úřad a několikrát jsem už seděl s tajemnicí magistrátu a chci mít k dispozici závěry nadřízených orgánů, jako jsou kraj a ministerstvo, zda byl porušen zákon, nebo nebyl. Nezavíráme nad tím oči, a pokud k něčemu došlo, jsme připraveni to v rámci kompetencí příslušných lidí řešit,“ slíbil primátor.

Střelnici u Kobeřic odmítá drtivá většina místních, kteří proti ní sepsali petici.

U obce již funguje kamenolom a lidé se bojí dalšího hluku zejména o víkendech. Závěrečná zpráva úřadu ombudsmanky je nesmírně potěšila.

„Vyplývá z ní, že stavební úřad by měl zrušit své stanovisko, a my doufáme, že pokud to bude uznáno jako chyba, tak valy budou konečně odstraněny. Jsme rádi, že u veřejného ochránce práv máme zastání,“ radoval se zástupce skupiny Kobeřice proti střelnici Radomil Holík.

Starostka Hradčan Kobeřic Zuzana Weinlichová potvrdila, že s výstavbou střelnice nesouhlasí ani obec. „Zamítavé usnesení obecního zastupitelstva se určitě měnit nebude,“ sdělila.

GIBS případ odložila

Dění okolo nelegálně budované střelnice u Kobeřic v minulosti vyšetřovala GIBS. Neviděla ovšem problém v tom, že policista Fiala bez jakéhokoliv oprávnění zplundroval cizí pozemky.

Na GIBS Fiala vypověděl, že svůj pozemek měl vyznačený kolíky, ale jeden z nich někdo odstranil. Tím pádem dělníci zasáhli dál, než měli.

To ale potvrdili pouze zaměstnanci firmy, kterou si najal, a lidé, kteří pro něho káceli dřevo a za odměnu si ho mohli zadarmo odvézt domů. Naopak ostatní svědci vypověděli, že si na žádné vytyčovací kolíky nepamatují. Jsou to sousedé, kteří mají v okolí včely, či místní myslivec.

GIBS tento rozpor zcela pominula. „Firma byla řádně poučena, že stavbu má provádět pouze ve vytyčeném prostoru. Tyto skutečnosti jsou prokázány především podanými vysvětleními,“ napsal v usnesení o odložení případu v příkrém rozporu s výpověďmi několika svědků vyšetřovatel GIBS Milan Růžička, který zároveň uvedl pozoruhodné vysvětlení.

„Nelze vyloučit, že zahájené kácení na místě využila další osoba k neoprávněnému vytěžení dřevní hmoty,“ spekuloval bez jakéhokoliv důkazu v oficiálním úředním usnesení.

Strážce zákona Fiala se sousedům za zplundrovaný pozemek a ukradené dřevo dodnes neomluvil ani nenahradil škodu.

Stanovisko policisty Tomáše Fialy

Fiala tvrdí, že plní vše, co státní orgány a zákon vyžadují: „To je potvrzeno i tím, že i když ze strany odpůrců přišla celá řada udání, žádný orgán neshledal na mé straně žádné pochybení, ať už to byla inspekce životního prostředí, GIBS, odbor dopravy, či stavební úřad. Činím také veškerá možná opatření, aby obyvatelé nebyli hlukem obtěžováni. Paradoxně však tuto mou snahu komplikují samotní odpůrci střelnice, když například zmařili původně zamýšlené umístění klubové střelnice dále od komunikace do hluboké jámy po bývalém lomu. Je také zvláštní, že odpůrci střelnice namítají budoucí hluk z mé klubové střelnice, avšak soustavný provoz kamenolomu přes cestu jim nevadí. Budu rád, když budou mít ze střelnice užitek i ostatní obyvatelé okresu, a pokud bude zájem, rád se ujmu a vytvořím podmínky pro metodické a sportovní vedení střeleckého oddílu dětí a mládeže.“