Sto tisíc korun rozdělí otrokovická radnice talentované mládeži

  9:05
Každým rokem vyčleňuje město Otrokovice ve svém rozpočtu finanční obnos, který má podpořit mimořádně talentované děti a mládež našeho města. O grant si mohou letos zájemci žádat od 6. března do 6. dubna 2018.

Letohrad, Olympiáda dětí a mládeže, Biatlon, 1.2. 2018 | foto: MF DNES

„Granty jsou určeny občanům města ve věku do 23 let, kteří jsou vynikajícími žáky nebo studenty základní školy, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy, nebo jsou vynikajícími sportovci či umělci, a prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých, sportovních nebo uměleckých výsledků,“ přiblížila vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková, kdo si může o peníze požádat.

Doplnila, že o grant mohou žádat pouze občané našeho města, tedy musejí mít v Otrokovicích trvalý pobyt. “V Otrokovicích máme celou řadu talentovaných dětí a mládeže, kteří vynikají v různých odvětvích. O granty je zájem a každým rokem rozdělíme celou vyčleněnou částku,” podotkla vedoucí.

Žádosti mohou zájemci doručit na městský úřad osobně na podatelnu, nebo písemně na adresu Městského úřadu Otrokovice, odbor školství a kultury.

O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do konce června letošního roku. Žádosti bude vyhodnocovat pracovní komise jmenovaná Radou města Otrokovice, o poskytnutí grantů rozhodnou členové rady.

Výzva pro podávání žádostí o grant z rozpočtu města Otrokovice talentovaným dětem a mládeži 2018 a formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města Otrokovice, v sekci odboru školství a kultury, v záložce Formuláře.