Stipendium města Plzně letos obdrží deset studentů

  5:30
Deseti nejlepším studentům a studentkám Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni udělil stipendium města Plzně v úterý 18. října plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Martin Zrzavecký (ČSSD). | foto: Petr Ježek, MF DNES

Slavnostní akt se uskutečnil v plzeňské Měšťanské besedě. Při slavnosti zároveň rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard rozdali dalším 26 studentům stipendia rektora ZČU v Plzni a Plzeňského kraje.

Primátor mimo jiné uvedl, že udělení stipendií je důkazem úzké spolupráce města a Západočeské univerzity i Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. „Jsem rád, že opět tímto způsobem můžeme podpořit mladé talentované studenty. Západočeská univerzita je jedním z našich nejvýznamnějších partnerů, město přispívá kromě stipendií také na řadu jejich projektů,“ řekl primátor. Univerzitě byla letos schválena dotace ze strany města ve výši 1,34 milionu korun.

Stipendium města Plzně obdrželi Jakub Šilhavý z Fakulty aplikovaných věd, Radek Muzika z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Barbora Frýbertová a Aneta Krnáčová z Fakulty ekonomické, Jan Fessl z Fakulty elektrotechnické, Martin Rudiš z Fakulty filozofické, Tereza Brejchová z Fakulty pedagogické, Andrea Hodinová z Fakulty právnické, Petr Pavlíček z Fakulty strojní a Michal Vajskebr z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Stipendia města Plzně jsou udělována už od roku 2006 studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů jednotlivých fakult plzeňských veřejných vysokých škol. Stipendisty navrhují každoročně děkani jednotlivých fakult ZČU a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni rektorovi ZČU. Rektor poté předkládá Radě města Plzně souhrnný návrh na vědomí. Navržení studenti musí mít vynikající studijní výsledky, musí spolupracovat na projektech své univerzity s městem, případně institucemi sídlícími na území města Plzně, a musí mít trvalé bydliště v Plzni.