Kolínský hřbitov rozrývají bagry, místní kritizují přístup dělníků k ostatkům

  13:18
Farní charita v Kolíně začala s výstavbou komunitního centra na starém hřbitově. Místním se nelíbí, jak se dělníci chovají k náhrobkům a k nalezeným ostatkům. Na stavbu dohlíží Národní památkový ústav, podle kterého však vše probíhá standardně.

Kvůli stavbě komunitního centra vjely na hřbitov bagry. Podle místních se s ostatky nezachází důstojně. | foto: Miloslav Švec

Na již nepoužívaném hřbitově poblíž kostela svatého Víta v Kolíně v městské části Zálabí začal před několika dny stavební ruch. Dělníci pomocí bagru prohrabávají zeminu a nalezené ostatky uklízejí do beden.

Místní jsou překvapení, s jakou neúctou jsou hroby odstraňovány.

„Hromada náhrobků, dvě bedny na ostatky (v jedné kosti, v druhé lebky), tak  jsem si nepředstavoval pietu k zemřelým ani v nejhorším snu. Přitom nám ředitelka Farní charity slibovala přemístění s úctou o pár metrů dále,“ napsal Miloslav Švec ve skupině Můj Kolín na Facebooku.

Fotogalerie

Na hřbitově má vzniknout komunitní centrum církevní organizace Farní charita Kolín. Podle projektu se má jednat o dvoupodlažní dům. Jeho stavbu schválila i římskokatolická církev, které pozemek patří.

„Považovali jsme za smysluplné, vytvořit na zdevastovaném a rozkradeném bývalém hřbitově něco nového, co by přinášelo užitek lidem, žijícím na Zálabí, a také v celém Kolíně,“ projevil k projektu důvěru kolínský farář Ján Halama.

Podle Halamy už není hřbitov v územním plánu zapsaný jako pohřebiště a na stavbu navíc dohlíží archeologové. 

Farář chce místní ubezpečit, že nalezené ostatky budou opět pohřbeny. 

„Lidské ostatky, které se při pracích odkryjí, budou znovu uloženy do hrobu v jiné části téhož bývalého hřbitova a pochovány se vší pietou,“ dodal.

Protože kostel svatého Víta i hřbitov se zdí jsou na seznamu nemovitých kulturních památek, dohlíží na stavbu také Národní památkový ústav (NPÚ). Ten dosud žádné pochybení nezjistil.

Podle památkářů dělníci při prohrabování narazili pouze na jednotlivé kosti, které pochází pravděpodobně z již dříve porušených hrobů.

„Dosud v zemi narazili pouze na kosti, nikoli na kostry. Jakmile bude nalezen hrob s kostrou, bude archeologicky podrobně prozkoumán,“ uvedla Dorota Havlíková z územního odborného pracoviště NPÚ středních Čech v Praze a dodala, že novostavba měla původně přiléhat ke kostelu, ale na základě námitek NPÚ byla přesunuta na druhý konec hřbitova.

Hřbitov na kolínském Zálabí byl na konci 80. let 20. století rozkopán, kvůli stavbě nájezdu na most. Od té doby chátrá. 

Autor: