Pardubice chtějí zastavit stárnutí obyvatel, pomoci má dostupné bydlení

  16:12
Populace Pardubic stárne. Mladí lidé těžko ve městě shánějí bydlení, protože je vzhledem k platům neúměrně drahé. Pardubičtí radní proto pracují na strategii, která by měla pomoci udržet mladou generaci ve městě. Chtějí se inspirovat ve Vídni.
Ilustrační snímek

(ilustrační snímek) | foto: Michal Klíma, MAFRA

Krajské město je v paradoxní situaci. Na jednu stranu v něm žije čím dál více lidí. Na tu druhou ubývá lidí, kteří mají v Pardubicích trvalé bydliště. Podle statistik za poslední čtyři roky ubylo trvale hlášených obyvatel v krajském městě o 801 na celkových 85 113 lidí.

„Pardubice stárnou a ubývá jim obyvatel. Město proto hledá způsob, jak tento trend zvrátit. Jednou z cest, jak ve městě udržet stávající obyvatele v produktivním věku, případě přivést nové, je zajištění dostupného bydlení. Město proto připravuje strategii, na jejímž základě by se v dlouhodobém horizontu měla zlepšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Za příliv lidí, kteří se ve městě pohybují, ale nejsou v něm natrvalo, mohou studenti vysoké školy a také zahraniční dělníci. Jen Mongolů je v Pardubicích kolem tisíce.

Problém je však v tom, že jen málo cizinců se ve městě skutečně usadí a hlavně při každém ekonomickém poklesu opět zmizí. Město tak v průměru rychle stárne, protože mladí v něm těžko shánějí za průměrné platy vlastní bydlení. Často tak odcházejí do Prahy.

„Podle průzkumu, který si nechal zpracovat jeden z bankovních domů, v České republice 70 procent mladých ve věku 25 až 34 let žije s rodiči. Důvodem jsou finance. Dostupnost nového bydlení v Česku je ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi nejhorší. Pokud chceme zvýšit počet obyvatel Pardubic a snížit věkový průměr, musíme pro to něco udělat,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že by za asistence dalších politických stran chtěl vytvořit strategický materiál.

„Změnit situaci na trhu s byty není záležitostí několika málo let, ale dlouhodobou vizí, kterou budou naplňovat i naši nástupci,“ doplnil primátor Charvát.

Jako inspirace funguje pro Pardubice Vídeň

Strategii bydlení chce mít město hotovou v polovině příštího roku. Bude prý jasně definovat cíle a potřeby města i postup k jejich naplňování. Vzorem pro Pardubice může být třeba Vídeň, celosvětově považovaná za unikátní model trhu s bydlením, kde se daří držet ceny bydlení pod kontrolou a únosné pro všechny skupiny obyvatel, včetně těch příjmově nejslabších.

„Určitě Vídeň nedoženeme, ta má před námi v systematické výstavbě a správě obecního bydlení a tím i vlivu na celkový trh s byty náskok jednoho století. Ale měli bychom mít jasno v tom, kam a v jakém časovém horizontu v oblasti bydlení směřujeme,“ řekl primátor Charvát.

Opatření, která budou ve Strategii bydlení pro město Pardubice zakotvena, mají napomoci zvýšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel, napomoci udržet fungující trh s byty a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického trendu spočívajícího ve stárnutí a úbytku obyvatel. 

„Dokument bude realisticky odpovídat možnostem samosprávy i legislativním podmínkám. Díky řadě opatření bude město lépe plánovat kroky, které povedou ke zvyšování dostupnosti bydlení v Pardubicích, na základě strategie bude umět lépe dlouhodobě plánovat správu a investice do vlastního bytového fondu a také efektivněji plánovat novou bytovou výstavbu na svých pozemcích,“ řekl Jakub Rychtecký, náměstek primátora pro sociální politiku města. 

Klíčový dokument má být hotový ještě letos

„Město tak bude umět efektivněji čelit stoupající nedostupnosti v bydlení zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, domácnosti seniorů či mladých rodin a poctivě pracujících občanů. Zároveň bude připraveno řešit významné územní oblasti města určené k zástavbě, a přinést tak nabídku nového bydlení i pro zájemce o vlastnické bydlení,“ dodal náměstek Rychtecký.

V rámci příprav strategie si město nechá zpracovat odbornou analýzu dostupnosti bydlení v Pardubicích. Ta bude z převážné části financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni Pardubic.

Analýza bude zaměřena na zpracování dostupných statistických, demografických a socioekonomických dat vztahujících se k problematice bydlení v Pardubicích.

„Podkladem pro strategii bude také výzkum v oblasti bydlení, který pomůže zjistit, do jaké míry je bydlení v Pardubicích pro různé skupiny obyvatel dostupné a s jakými obtížemi se při zajišťování bydlení nejčastěji setkávají. Analýza by měla být hotova ještě letos, strategií by se měli zastupitelé města zabývat zhruba v polovině příštího roku,“ dodala Nataša Hradní.