Kritizovaná spalovna v Ostravě má snížit kapacitu, odpady budou z regionu

  9:10
Nový plán na stavbu spalovny Cennzo Ostrava má společnost Suez Využití zdrojů. Ta chce spalovnu postavit na území ostravského obvodu Mariánské Hory a svůj projekt upravila, aby vyhověla požadavkům vzešlým z projednávání studie EIA.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Hlavním rozdílem oproti původní verzi je snížení kapacity spalovny z původních dvaceti tisíc tun na patnáct tisíc tun ročně,“ přibližuje největší změnu autor studie Petr Mynář. „Tím se vyšlo vstříc důrazu kladenému na teritorialitu, aby spalovna zpracovávala materiál pocházející hlavně z regionu.“

Snížením kapacity reagovala společnost Suez Využití zdrojů na jedny z hlavních výtek, které padly při prvním veřejném projednávání záměru, kdy se jeho účastníci pozastavovali nad množstvím některých materiálů, které měla spalovna likvidovat. Ty totiž výrazně překračovaly jejich produkci v regionu.

Další změnou oproti původnímu plánu je kompenzace navýšení produkce znečišťujících látek, které by se zahájením provozu spalovny logicky přišlo.

„Je navrženo opatření, které povede k eliminaci výše emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, u kterých jsou v současné době překročeny limity,“ píše se v doplněné dokumentaci EIA.

„Emise odpovídají nahrazení zhruba dvacítky kotlů na hnědé uhlí v rodinných domech za kotle na zemní plyn,“ vysvětluje Mynář.

„Investor si pak vybere, jakým způsobem toto provede, jestli si vybere rodinné domy, nebo třeba nějakou veřejnou budovu, například školku. V průběhu srpna by mělo následovat další veřejné projednávání, kdy se lidé budou moci k nové podobě záměru vyjádřit.

Autor: