Starosta obecní louku neprodal proti vůli zastupitelů, rozhodl soud

  16:24
S úlevou odcházel v pondělí starosta Ježené Petr Červinka od jihlavského okresního soudu. Ten ho zprostil obžaloby, podle níž měl před třemi lety prodat obecní louku podnikateli Pavlu Klvaňovi bez souhlasu zastupitelů. Rozsudek však není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal.

Starosta Ježené Petr Červinka při prodeji obecní louky podle obžaloby jednal bez souhlasu zastupitelů. Ti se však před soudem shodli na tom, že prodej projednávali několikrát. Snímek je ze zahájení procesu v lednu 2018. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

„Pořádně se mi uleví, až rozsudek nabude právní moci. Můžu ale říct, že jsem za dobu, co se Ježené věnuji, znásobil její majetek. Sám jsem si při tom nepřišel ani na korunu,“ pronesl Červinka.

Celý příběh se začal psát v roce 2012, kdy se obec rozhodla využít nabídku na stavbu vlastní čistírny odpadních vod a kanalizace. Jejich pořízení chtěla zaplatit z dotací, úvěrem a vlastními prostředky. Ježená s žádostí o dotaci uspěla a od krajského úřadu Kraje Vysočina získala 8,5 milionu korun. Dalších 3,5 milionů pak musela zaplatit ze svého. Jenže na účtu neměla dost peněz.

V ten moment se ozval podnikatel Pavel Klvaňa. Obci nabídl, že od ní odkoupí více než dvouhektarovou louku, která sousedí s jinými jeho pozemky. Cenu obě strany stanovily na více než 1,3 milionů korun. Tedy přesně na sumu, kterou obec potřebovala na dofinancování čistírny odpadních vod a kanalizace.

„Ten pozemek měl hodnotu asi 200 tisíc korun a já za něj zaplatil 1 370 000,“ pronesl Klvaňa před soudem s tím, že chtěl obci pouze pomoct. Podobně prý zaplatil pro Ježenou i projektovou dokumentaci na čistírnu odpadních vod nebo územní plán.

Hypotetická částka, aby se odůvodnila právním kvalifikace

Zmíněná louka leží v druhém ochranném pásmu vodní nádrže Hubenov. Za současných podmínek bez změn v územním plánu obce nebo souhlasu od Povodí Moravy, se nedá využít jako stavební parcela. Přesto však podle původního znění obžaloby měl Červinka obec připravit o více než 3,5 milionů korun. Ty měla získat navíc, kdyby zmíněnou louku zasíťovala a rozprodala jako stavební parcely.

Fotogalerie

„Vytvořila se pouze hypotetická částka, aby se odůvodnila právní kvalifikace. Obci žádná škoda nevznikla,“ pronesl právní zmocněnec obce Radek Ondruš.

Problém však byl v tom, že neexistuje jediný zápis z jednání zastupitelstva, který by jednoznačně řekl, že zastupitelé s prodejem souhlasí. Záměr prodat pozemek sice stvrdili svým hlasováním v polovině roku 2013. Pak se do hry ale vložil místní obyvatel Michal Juřík, který je zároveň policejním důstojníkem krajského ředitelství v Jihlavě. Ten v březnu 2014 zastupitele přesvědčil, aby pozemek neprodávali. „Chtěl jsem, aby se ponechal pro případnou další výstavbu rodinných domů občanů obce,“ pronesl už dříve Juřík.

Jenže v květnu pro změnu pověřili starostu tím, aby nechal upravit a u právníka zkontrolovat kupní smlouvu na parcelu, kterou měla obec s Klvaňou uzavřít. V říjnu, krátce před komunálními volbami se zastupitelé ještě jednou sešli a prodej parcely dle upravené smlouvy odsouhlasili. Žádná zmínka v zápise však o tom není. A zda skutečně došlo ke schválení, se neshodli ani sami zastupitelé.

Ke schválení smlouvy došlo, nebo ne? Ani sami zastupitelé neví

„Ke schválení opravené smlouvy zastupitelstvem nejspíš nedošlo, to by muselo být v zápisu,“ pronesla už dříve před soudem tehdejší zastupitelka Kateřina Fándlyová, která prý měla za to, že smlouvu schválilo až nově zvolené zastupitelstvo.

„Upravenou smlouvu jsem už neviděl, ale bral jsem to tak, že prodej byl odsouhlasený. Cena byla dobrá a my jsme peníze potřebovali,“ pronesl naopak další ze zastupitelů František Knoflíček.

Podle účetní obce Jaroslavy Vítkovičové však ke schválení došlo. A ona si pak v následujících dnech jen hlídala, kdy bude převod zanesený i v katastru. „Že o prodeji v zápisu nic nebylo, jsem se dozvěděla až později. Ale byla jsem u toho a věděla jsem, jak zastupitelstvo rozhodlo,“ uvedla Vítkovičová.

Podle soudu sice došlo k formálnímu pochybení, že chybí zmíněný zápis. Neshledal však, že by došlo k trestnému činu. Podle něj všichni zastupitelé chtěli pozemek prodat a nikdo z nich později smlouvu nijak nenapadl. Navíc se pozemek prodal za výrazně vyšší cenu a peníze z něj byly použity na výstavbu čistírny odpadních vod.

„Obci nevznikla žádná škoda. Naopak na prodeji vydělala finančně a zároveň se zvýšila kvalita života v obci,“ uvedl v odůvodnění soudce Zdeněk Chalupa.

Státní zástupce Kamil Špelda, který během jednání neúspěšně žádal o vypracování dalšího znaleckého posudku, se proti rozhodnutí soudu na místě odvolal.

Starosta Ježené Petr Červinka u jihlavského okresního soudu při zahájení hlavního líčení v lednu 2018: