S učilištěm i tělocvičnou je amen, obávají se v Bělohradě kvůli slučování

  18:40
Obavy ze zániku učiliště a uzavření všech školních budov včetně jediné sportovní haly ve městě sužují Lázně Bělohrad. Kraj se sice snaží bázeň mírnit, avšak město je přesvědčeno, že konec je neodvratný. Po pondělním odsouhlasení optimalizace středních škol v kraji zavládlo v Bělohradě neskrývané zděšení.

Sportovní hala, Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad. | foto: Lukáš Urban

Nejenže se optimalizace dotkne zdejšího Středního odborného učiliště, ale podle některých názorů to bude mít nedozírné následky i pro celé město.

Jako podružný problém vedle toho vypadá dokonce i nekonečné jednání o zateplování místní školy a sportovní haly, které místní rovněž pobouřilo.

Fotogalerie

Bělohradské učiliště má takzvaně splynout s Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích, což by znamenalo nejen zánik školy, ale i vyklizení školní budovy, internátu, velkého střediska praktické výuky, a dokonce i jediné sportovní haly v celém městě. To vše spadá pod učiliště v Lázních Bělohradě.

„Zcela určitě dojde k opuštění našich prostor. Já osobně si nedovedu představit delší fungování na dvou místech, sdružit školu pod jednu střechu a efektivně ji využít by přece chtěl každý rozumný ředitel. Nezbývá nám nic jiného než čekat, jak to všechno dopadne, protože nikdo s námi nemluvil o konkrétní představě,“ hořce konstatoval zástupce ředitele Pavel Bryknar.

Kontroverzní návrh na sloučení 21 vybraných škol v Královéhradeckém kraji, ze kterých má vzniknout deset větších celků, schválili v pondělí odpoledne krajští zastupitelé. Jejich zasedání v dusné atmosféře sledovali studenti s transparenty, kteří o sobě dávali vědět pískáním i potleskem.

Podle lidí ze školy nemá kraj na budoucnosti školy zájem

Na nekomunikaci ohledně budoucnosti bělohradské školy si stěžoval rovněž starosta Pavel Šubr (STAN).

Kraj spojí tyto školy:

1. Střední potravinářská škola Smiřice + Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

2. Gymnázium Nový Bydžov + VOŠ a SOŠ Nový Bydžov

3. Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec + Střední průmyslová škola Hronov + Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

4. Obchodní akademie Náchod + Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J. Letzela

5. SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují + Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují

6. Gymnázium a SOŠ Hostinné + Gymnázium Vrchlabí

7. Obchodní akademie Trutnov + VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov

8. SOŠ a SOU Trutnov + Střední škola hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují

9. SOU Lázně Bělohrad + Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

10. Integrovaná střední škola Nová Paka + Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vrchlabí

„Zavolal mi to až jeden krajský zastupitel. Prý, jestli vím o tom, že se má bělohradské učiliště sloučit s hořickým gymnáziem a do dvou let u nás skončit veškerá výuka. Podklady jsem dostal 11. listopadu a je tam jasně napsané, že se sloučí učiliště s hořickým gymnáziem, zruší se akce zateplení a stálo tam rovněž, že spojením těchto dvou škol vznikne jeden silný ekonomický subjekt a obě školy se zachrání. Přitom o pár řádků níž je, že do dvou let výuka v Bělohradě skončí,“ řekl Šubr. 

O dva dny později bylo podle jeho slov jednání školského výboru, kde mu krajská školská radní Martina Berdychová (VČ+STAN) tvrdila, že tam dal zrušení zateplení nějaký úředník omylem, stejně tak jako konstatování, že do dvou let u nich skončí výuka. 

„Uzavírací“ scénář ovšem potvrzuje i další zdroj redakce. „Kraj nemá zájem, aby škola v Lázních Bělohradě dál fungovala a zároveň se ani nezabývá myšlenkou na budoucnost nevyužitých budov,“ řekl pod podmínkou anonymity.

Martina Berdychová to však pokládá za nedorozumění, které má na svědomí někdo ze členů školského výboru, který do Bělohradu poslal interní materiál, navíc údajně s chybami.

„Nebylo to nic oficiálního ode mě, úředník udělal chybu,“ hájila se radní, podle které v Hořicích vznikne centrum zemědělského vzdělávání a splynutí obou škol je prvním krokem velkého projektu.

V Bělohrade učební obory, v Hořicích maturitní?

„Obory v Bělohradě bychom chtěli úzce profilovat. Zůstaly by tu učební obory, v Hořicích zase maturitní a mohli by mezi nimi přejíždět i učitelé. Hledáme cestu, jak zachovat učňovské školství v Lázních Bělohradě tak, aby škola byla ekonomicky samostatnější v rámci společného subjektu a zároveň, aby byla oborově čistší,“ uvedla Berdychová.

Její vyjádření však kontrastuje s názorem Pavla Petra, ředitele SOU v Lázních Bělohradě. Upozornil, že byl postavený již před hotovou věc a návrh kraje považuje za nedostatečně připravený, nedůvěryhodný a tendenční. 

„V důvodové zprávě je uvedený rozbor hospodaření obou škol a rozbor počtu žáků. Z něho jasně vyplývá, že SOU Lázně Bělohrad je ekonomicky stabilní a řádně hospodaří. Oproti tomu Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice je ekonomicky po všech stránkách problematická a je třeba ji značně dofinancovávat. To znamená, že skutečný stav je zcela v rozporu s uváděným zásadním optimalizačním přínosem. Z toho vyplývá paradox, že ekonomicky nestabilní škola má zachraňovat ekonomicky stabilní školu před ekonomickou nestabilitou,“ zmínil ředitel Petr.

Podle něj je matematická jistota, že kvůli dotaci na zateplování učiliště a sportovní haly bude místní škola fungovat ještě pět let, ale poté s jistotou zanikne. 

Zánik školy jako reálná hrozba

Školu nyní navštěvuje 170 žáků a po splynutí jich tu teoreticky zůstane asi 120. „Buď se musí zavřít škola v Hořicích, nebo tady. To je ekonomická jistota,“ uzavřel Petr. 

„Najděte peníze na školy kraje, nebo budou školy jen ve velkých městech a vylidní se venkov,“ apeluje na hejtmanství i Jaroslav Kostelníček, zástupce ředitele hořické školy.

Také podle starosty je zánik naprosto reálná hrozba a nejtvrdší dopady by měla v případě uzavřené sportovní haly. 

„Je jediná v celém městě a kromě učiliště ji 28 hodin týdně využívají i žáci základní školy. Sloučení v současném znění by tedy znamenalo konec hodin tělocviku, konec fotbalu, florbalu či národní házené. Hala je prostě využitá od rána do večera,“ upozornil Šubr.

Důkazem, že kraj dál se školou v Bělohradě počítá, je podle Berdychové právě pokračující projekt zateplování.

„Projekt běží beze změny, ačkoli já bych byla raději, kdybychom ho předložili do výzvy operačního programu životního prostředí, protože bychom mohli získat o dva miliony více,“ dodala Berdychová.