Rychlost vozidel pohlídají tři měřiče

  9:14
Řidičům směřujícím do Valašských Klobouk od Smoliny a Mirošova a také šoférům přijíždějícím v obou směrech do Lipiny oznámí rychlost jejich vozidla nové měřiče. Informační panely reagují na blížící se auto změnou barvy číselné hodnoty. Optimální rychlost sdělují oranžově a v případě dosažení vysoké rychlosti pak upozorňují řidiče červeně a zobrazují mu pokyn „ZPOMAL“. Celkové náklady na pořízení tří měřičů činily 196 tisíc korun a dotací 98 tisíc na ně přispěl Zlínský kraj.

Měřiče hlídají rychlost na třech vjezdech | foto: Impuls.cz

„Nové informační měřiče mají přispět k tomu, aby řidiči věnovali pozornost rychlosti svého vozidla při vjezdu do zastavěných lokalit Valašských Klobouk a místní části Lipina. Od zařízení si slibujeme preventivní účinek proti překračování povolené padesátikilometrové rychlosti, a tím i posílení bezpečnosti silničního provozu v obci,“ vyjádřila starostka Eliška Olšáková.