Plán postavit velký bytový dům na okraji Borského parku může narazit

  12:46
Projekt developera Romana Kreuzigera na výstavbu bytového domu na hranici Borského parku v Plzni by se mohl zkomplikovat. Záměr je totiž patrně v rozporu s plánem revitalizace sídliště Bory.

Plán revitalizace sídliště je dokument schválený zastupitelstvem Plzně. V podkladech k revitalizaci je v Heyrovského ulici sice místo vyhrazené pro zástavbu, plocha je ale mnohem menší než území, které chce Kreuziger zastavět. Plocha odpovídá pouze rozloze někdejšího sběrného dvora, který tam před lety byl. Území kolem je vyhrazeno zeleni.

 Zástupci města připouštějí, že schválený plán revitalizace sídliště může být komplikací při dalších rozhodnutích spojených se stavbou domu. Ten byl plánován jako šestipodlažní s 52 byty.

Roman Kreuziger nicméně odmítá možnost, že by svůj projekt ještě změnil. Tvrdí, že pokud narazí na překážku, pak to bude řešit přes právníky.

Na stavbu domu už bylo vydané územní rozhodnutí, ale obyvatelé okolí se proti verdiktu odvolali ke krajskému úřadu. Protestují proti značnému zásahu do zeleně, vadí jim, že má padnout na sedm desítek stromů a upozorňují, že stavba prohloubí problém s vysycháním půdy.

Projekt regenerace sídliště je schválený, je třeba se jím řídit

Poukázali přitom i na nesoulad projektu se schváleným plánem revitalizace sídliště. I oni už deklarovali, že jsou připraveni se soudit. 

Pozemek pro stavbu ještě Kreuzigerovi nepatří. S prodejem musí souhlasit zastupitelstvo. A to by se také zřejmě muselo vypořádat se vztahem projektu k plánu pro sídliště. Dost dobře by totiž nemohli postupovat proti schválené koncepci.

Fotogalerie

Náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS) uznává, že dokument o revitalizaci sídliště je závazný a je součástí územně plánovací dokumentace. „Takže stavební úřad i město by to při schvalování musely brát v úvahu. Pokud by stavba byla v rozporu s tímto dokumentem, tak je to špatně,“ řekl.

Zároveň ale doufá, že to tak není. Zákres území vyhrazeného v lokalitě pro zástavbu rozporu nasvědčuje. 

V minulém volebním období zástupci TOP 09, když byli ještě v opozici, kritizovali souhlas radnice, že dotčený pozemek Kreuzigerovi pronajme a později prodá. Považovali za smysluplnější, aby město i pozemky na zajímavých místech nechávalo v rezervě pro projekty ve veřejném zájmu. 

Jak se tedy na možný rozpor projektu s revitalizací sídliště dívá šéf plzeňské TOP 09 Michal Vozobule dnes v pozici náměstka primátora?

Připouští, že možný nesoulad projektu s koncepčním dokumentem města by představoval komplikaci. „Pokud je regenerace sídliště schválená zastupitelstvem, tak je třeba se jí řídit,“ uvedl. Vozobule předpokládá, že v zastupitelstvu ještě i v souvislosti s tímto případem dojde k debatě o nakládání s pozemky města.

Roman Kreuziger nepřipouští, že by svůj plán na stavbu domu na okraji Borského parku změnil. „Z mého pohledu to možné není a nebude,“ sdělil. Tvrdí, že pokud projekt, o kterém se zástupci města jednal, narazí, bude se bránit žalobou.

Sídliště Bory (21. února 2017)

Kreuziger připomíná, že mu zastupitelé schválili pronájem pozemku na stavbu bytového domu. „Mám to písemně,“ zdůrazňuje. 

Vzrušená debata o sporném pozemku se odehrála v zastupitelstvu na konci roku 2017. Tehdy se rozhodovalo o pronájmu zhruba čtyř tisíc metrů čtverečních u konečné trolejbusové linky 16 Romanu Kreuzigerovi. Na místě, kde dřív byl malý sběrný dvůr, v minulosti plánoval Městský obvod Plzeň 3 vybudovat dům pro seniory, ale od plánu ustoupil.

O parcelu v ceněné oblasti pak v roce 2016 projevil zájem Kreuziger. Zástupci opozice žádali, aby si město pozemek ponechalo jako územní rezervu pro vlastní potřeby. Upozorňovali, že se v Plzni staví bytů dost a další bytové domy město už nepotřebuje. Marně. Pro pronájem hlasovalo 24 zastupitelů, což byl nejnižší možný počet ke schválení.

Místo, kde chce developer stavět dům

Místo, kde chce developer stavět dům