Prvňáčky čekají zápisy do pardubických škol

  9:04
Zápisy pro prvňáčky do pardubických základních škol už klepou na dveře. Letos se budou konat 18. a 19. dubna v čase od 13 do 18 hodin a určené jsou primárně dětem narozeným do 31. srpna 2012. Radnice očekává, že k zápisům do 17 škol zřizovaných městem dorazí přibližně tisícovka dětí.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Dalibor Glück, MAFRA

„Naplněnost našich škol se letos bude blížit 98 procentům kapacit, neboť početně nejslabší ročníky docházejí na střední školy a naopak ty nejsilnější přichází ze školek. Mohu však ujistit všechny rodiče pardubických dětí, které ve městě skutečně bydlí, že našich 17 základních škol je kapacitně připraveno přijmout v rámci spádových obvodů všechny pardubické děti,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Největší poptávku ze strany rodičů radnice jako tradičně očekává na ZŠ Studánka, Polabiny I, Staňkova a ve Svítkově. „V rámci daných školských obvodů je míst pro prvňáčky skutečně dostatek. Rodičům však doporučuji podat více přihlášek v rámci daného školského obvodu. V případě převisu poptávky nad nabídkou míst v konkrétní škole a v případě rovnosti bodů u žáků budou ředitelé jejich další pořadí určovat podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Toto opatření se ve školách osvědčilo,“ informoval náměstek Rychtecký.

Město uzavřelo dohody s 12 obcemi, bude požadovat i dokládání skutečného pobytu

Město z pozice zřizovatele navíc pro ředitele škol, kteří v rámci správního řízení rozhodují o přijetí, či nepřijetí dítěte, připravilo několik metodických doporučení. Pardubické základní školy se totiž potýkají s účelovým přehlašováním trvalých pobytů dětí z okolních obcí do Pardubic, a to jen na krátkou dobu kvůli zápisu do školy. „Naše metodická doporučení s ohledem na již zmíněnou vysokou naplněnost chrání pardubické děti, jež nemají trvalý pobyt v Pardubicích jen dočasně papírově, ale také zde skutečně bydlí. Ředitelé škol tak budou po rodičích vyžadovat doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy, v případě mimopardubických doloží rodiče na ZŠ Štefánikova a ZŠ Erno Košťála skutečné bydliště v obci, která uzavřela dohodu o společném školském obvodu,“ uvedl Jakub Rychtecký s tím, že dohodu s městem o zajištění povinného základního vzdělávání uzavřelo 12 obcí. Pro obce Barchov, Čepí, Dubany, Ostřešany, Ráby, Srch, Srnojedy, Staré Jesenčany, Stéblová, Staré Hradiště a Němčice je nyní spádovou základní školou ZŠ Štefánikova, pro obec Spojil pak ZŠ Erno Košťála. Do obou škol se budou i nadále hlásit pardubické děti, pro ty se nic nemění.

Zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území je povinností každé obce. Pokud však základní školu nezřizuje, nebo nezajistí dostatečnou kapacitu školy jimi zřizované, jsou oprávněny tuto svou zákonnou povinnost naplnit tím, že zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí.

„Děkuji všem dvanácti starostům po roce jednání za odpovědný přístup a uzavření potřebných dohod. Finančně nám přispějí na každého jejich žáka částkou necelých 2.500 korun na rok, tedy stejnou částkou, jakou my investujeme do každého pardubického žáka nad rámec příjmů od státu na zajištění povinné školní docházky. Peníze, které budou znamenat příjem města v objemu okolo 2,2 milionu korun, použijeme v rámci dohody na provoz právě těchto spádových škol. Považujeme to za jednu z mála možných cest, jak příliv dětí z těchto okolních obcí do Pardubicemi zřizovaných základních škol alespoň nějakým způsobem regulovat. Na děti z ostatních obcí se bohužel nebude v příštích letech dostávat,“ vysvětlil náměstek Rychtecký. Dodal, že cílem přístavby ZŠ Svítkov a rozšíření kapacity na ZŠ Erno Košťála je řešit potřeby pardubických dětí.

Vedle toho se osvědčují i zpřísněná kritéria v pardubických školách. Než se rodiče s dětmi vydají k zápisu, neměli by doma nechat hned několik důležitých dokumentů. Samozřejmě bude vyžadován rodný list dítěte a průkaz totožnosti, kterým zákonný zástupce prokáže vztah k dítěti. Body navíc bude možné získat i za prokázání skutečného bydliště dítěte. „Aby za toto kritérium získali body, budou muset rodiče řediteli doložit užívací právo zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte, tedy, že s dítětem skutečně na uvedené adrese bydlí,“ doplnila Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Radnice zároveň varuje rodiče, že se v případě udávání nepravdivých údajů například o bydlišti vystavují v rámci správního řízení riziku pokuty až 10 tisíc korun.

Veškeré informace a podmínky zápisů rodiče naleznou na stránkách jednotlivých škol nebo na webu města.