Přijďte rozhodnout o budoucnosti letního kina v Chrudimi

  10:57
Ve velkém sále chrudimského Muzea se v pondělí 13. listopadu od 17 hodin uskuteční druhé a možná rozhodující veřejné projednávání budoucnosti areálu letního kina. Architekti představí dvě varianty využití a přestavby a poté proběhne diskuze s připomínkováním.

Bioleťák zahajuje sezonu | foto: Impuls.cz

Z prvního veřejného plánovacího setkání, které se uskutečnilo před 2 lety, vzešly podklady pro dvě základní varianty řešení celého prostoru za Muzeem, kde bylo v posledních letech obnoveno letní promítání. A teď v pondělí bude moci veřejnost rozhodnout, která z nich bude upřednostněna.

„Obě varianty se liší v přístupu k provozu letního kina. Jedna zachovává stávající promítací plátno a druhá navrhuje nové v mírně změněné poloze. Kromě toho jsou rozdíly například i v tom, jak je řešený přístup k vodě nebo kde bude umístěno dětské hřiště či prostor pro doplňkový program při větších akcích. Architekti z Atelieru K2 po setkání budou stát před úkolem vytvořit jediný návrh řešení. A k tomu potřebují váš podrobný komentář – co vám na které variantě přijde pozitivní, co problematické a co by bylo vhodné ještě dořešit,“ vysvětluje Petr Klápště z Nature Systems, který bude veřejné projednání připravovat a vést.

Odepisovaný areál bývalého letního kina v centru města před třemi lety znovu ožil a láká stále větší množství příznivců. Nachází se v Lázeňské ulici za Regionálním muzeem a v rámci celého kraje je naprosto jedinečné svým umístěním a velikostí. Jeho obnovu si vzalo za svůj cíl občanské sdružení MaChr za Chrudim malebnou. Už od roku 2012 se život do areálu vrací koncerty či blešími trhy, v roce 2014 zde byly pod názvem Bioleťák obnoveny letní filmové projekce. A letos už Bioleťák patřil svou promítací technologií mezi 16 nejmodernějších letních kin v Česku a zároveň mezi ty nejhojněji navštěvované. Veškeré zisky z akcí jsou využity na provoz areálu, drobné opravy a realizace neziskových akcí.

„Domnívám se, že v pondělí v muzeu bude mít veřejnost neopakovatelnou a jedinečnou příležitost rozhodnout o osudu celého areálu,“ podotkl producent Bioleťáku Jan Axmann.