Vrchlabí začne s přestavbou náměstí Míru, vrátí mu historickou podobu

  10:10
O desítky let zpátky v čase se vrátí vrchlabské náměstí Míru. Tento týden začne jeho celková přestavba, jejíž cílem je tomuto místu vtisknout charakter náměstí, jaký mělo ještě na přelomu 19. a 20. století. Z rušné křižovatky se promění v místo pro shromažďování lidí.

Stavaři vrátí silnici do původní polohy, před kostelem vznikne prostor s lavičkami, záhony květin a vodním prvkem. Rekonstrukce za 37 milionů korun původně měla odstartovat už na podzim, z obav před brzkým příchodem zimy radnice stavební práce odložila na jaro.

Zásadní změnou bude zúžení hlavní silnice, kterou stavaři posunou více na levou stranu. Dojde tak k zpřehlednění rušné křižovatky a ke zpomalení dopravy. Komunikace povede kolem historických domků, kde jsou expozice a infocentrum Správy Krkonošského národního parku. Vznikne tím velký prostor na druhé straně před kostelem sv. Vavřince. Travnatou plochu z velké části nahradí dlažba.

Fotogalerie

„Podle historických materiálů zde trávník původně nebyl. Plocha byla zpevněná a skutečně měla podobu náměstí,“ říká Eliška Ryndová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování na vrchlabské radnici. 

„Ohnutí“ silnice si vynutí přesun morového sloupu na původní místo, v částí náměstí stavaři odkryjí vodní náhon, který dnes vede v trubkách pod zemí. Kolem budou lavičky a informační tabule. Architekti vycházeli z dobových dokumentů a fotografií.

„Z našeho pohledu to je nejdůležitější prostor v celém městě. Odehrávalo se tu vše důležité, konaly se zde křty, svatby i pohřby. Náměstí Míru bylo dlouhou dobu hlavním a jediným vrchlabským náměstím. Teprve poté, co shořel pivovar a uvolnil se prostor před zámkem, hlavní náměstí vzniklo tam. Na tento prostor se jaksi zapomnělo,“ upozorňuje architektka Jana Langerová. 

Jejím cílem bylo vrátit prostoru charakter náměstí. I když počet parkovacích míst bude téměř stejný jako nyní, uspořádání bude úplně odlišné.

„Náměstí by se mělo vrátit lidem, dnes patří autům,“ zdůrazňuje Langerová. Dělníci vykácejí 26 stromů, nahradí je nové, přibudou okrasné keře a trvalkové záhony. Náměstí bude po dokončení hýřit barvami.

Zaniklé stavby připomenou v dlažbě

„Stromy nejsou v dobrém stavu a nevyhovují ani z hlediska koncepce, například linie javorů uzavírá náměstí. Vybírali jsme takové stromy a rostliny, aby se hodily do horského prostředí. Budou zde habry, lípy, buky nebo javory. Vysázíme velké množství cibulovin. Jejich skladba povede k tomu, že to zde bude kvést celou sezonu, od jara do podzimu,“ vysvětluje krajinářská architektka Jana Kholová.

Svůj význam začalo náměstí Míru ztrácet zkraje 20. století, dnes je v podstatě jen nepřehlednou křižovatkou. Přitom se zde nachází osm nemovitých kulturních památek včetně staré radnice ze 16. století. Dnes už neexistující stavby jako kostel a stará škola, které kdysi na náměstí stávaly, budou alespoň připomenuty. 

„Obrysy těchto staveb budou ve skutečném měřítku zanesené do dlažby, vyznačí je bílá žula,“ připomíná vrchlabský místostarosta Alfred Plašil (VPM).

Jedním z obnovených původních prvků bude část náhona poháněná labskou vodou. „Náhon po staletí plnil užitkovou funkci a také se podílel na obrovském průmyslovém rozvoji Vrchlabí,“ poznamenává architektka. Voda z náhonu poháněla stroje v městských fabrikách a vyráběla elektřinu.

Přestavba náměstí Míru si vyžádá omezení pro řidiče. V dubnu bude zavřeno zaústění do Husovy ulice, provoz na hlavní silnici budou řídit semafory. Od května do června bude zcela uzavřena Krkonošská ulice, provizorní parkoviště vznikne na vedlejším náměstí T. G. Masaryka. 

„Od července už bude hlavní komunikace průjezdná bez dopravních omezeních. Stavební práce budou pokračovat na chodnících, vodním prvku, plochách v okolí kostela a dojde k výsadbě zeleně,“ naznačuje Alfred Plašil. Rekonstrukce náměstí potrvá do konce srpna.