Za přehradu žádá obec na Bruntálsku obchvat, pro stát je drahý

  8:54
Přibližně pět tisíc aut denně projede středem Nových Heřminov na Bruntálsku. Silnici I/45 vnímají obyvatelé obce jako problém a právě ona se může stát symbolem dohody obce a státu v otázce stavby plánované přehrady. Jednání však zatím zůstávají v patové situaci.

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy. | foto: Povodí Odry

„Ta silnice nás trápí dlouhodobě. Udělali jsme anketu mezi lidmi a ukázalo se, že většina obyvatel je ochotná skousnout několikaletou stavbu přehrady a zánik části obce, kdyby se oprášil původní projekt přeložky této silnice,“ vysvětlil starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.

Vybudování obchvatu obce tak, jak byl dříve naplánován, ale později odložen, by bylo podle něj kompenzací, na které se shodne drtivá většina místních.

V anketě byli lidé z Heřminov pro vybudování obchvatu I/45 nejen kolem nádrže, ale i kolem obce jednotní.

Nové Heřminovy, které jsou už roky proti stavbě přehrady, žádají posouzení i jiných variant protipovodňové ochrany na horní Opavě a neprodaly kvůli tomu pozemky potřebné pro stavbu nádrže, proto nabídly státu změnu postoje za tuto kompenzaci.

Ani to však průlom do jednání nepřineslo. „Jde o nákladnou stavbu s tunelem za zhruba 1,6 miliardy korun. Navazuje na první etapu, což je obchvat nádrže, pro který byly provedeny příslušné průzkumné a studijní práce, zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhají výkupy dotčených nemovitostí. Příprava druhé etapy přeložky zatím skončila. Pokračování její přípravy není vyloučeno, avšak podléhá standardnímu procesu včetně posouzení ekonomické efektivity,“ informoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Vizualizace přehrady

Obchvat není stavbou vyvolanou výstavbou přehrady, to platilo jen pro původní, větší rozsah nádrže. Podle standardních posouzení je jeho efektivita podle odpovědi resortu obci problematická. A stavět obě etapy najednou nelze kvůli rozdílnému stupni připravenosti.

Podle Nových Heřminov jde o neměnný scénář. Stát vyzývá obec k tomu, aby jako kompenzaci za stavbu přehrady formulovala projekty pro její rozvoj, ale návrhy neřeší.

 „Za jedenáct let nesplnili ani jeden náš požadavek. Chceme zachránit tři domy, které nestojí přímo v oblasti stavby, ale nejde to. Také v otázce revitalizace Oborenského potoka nás odkazují na Lesy ČR, přitom ty spadají pod stejné ministerstvo,“ konstatoval starosta.

Podle ministerstva lze některé věci uskutečnit. „Zcela jistě se ještě lze vrátit k projektu odkanalizování obce a k zajištění zvýšené ochrany proti povodním horní části obce nad silničním mostem I/45. Počítá se s revitalizací Oborenského potoka,“ uvedl mluvčí Bílý.

Funkční model plánované přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku

V případě silnice I/45 sdělil, že ministerstvo s obcí projedná další možnosti, až pokud Heřminovy akceptují přehradu. Přípravy protipovodňových opatření na horní Opavě, jejichž součástí je i přehrada, pokračují.

Hotová je suchá nádrž Jelení u Karlovic, suchá nádrž u Choltic a tři suché nádrže u Lichnova. Letos začne oprava jezu Kunov, stavba levobřežní hráze pod Krnovem coby kompenzační opatření pro Polsko a pravobřežní hráze v Holasovicích.

Jedná se o územním plánu obce

„Pokračuje příprava dalších úprav na korytě řeky Opavy mezi obcí Nové Heřminovy až po město Krnov. Všechna stavební opatření jsou projektována na návrhový průtok ovlivněný tlumícím efektem nádrže Nové Heřminovy,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

Teď se jedná o územním plánu Heřminov, který by s přehradou počítal. Koncem července se státní podnik se zástupci obce neshodli, další jednání se chystají na podzim.

Stav vykoupení nemovitostí se nemění. „S vlastníky nevypořádaných pozemků nedošlo k dohodě. Zbývá vypořádat 1,8 procenta rozlohy budoucí zátopy,“ řekl Tkáč.

Obec Nové Heřminovy leží na silnici I/45 mezi Bruntálem a Krnovem.

Obec Nové Heřminovy leží na silnici I/45 mezi Bruntálem a Krnovem.