Práce s dívčím sborem je zdroj radosti, říká dirigent Puellae cantantes

  9:56
Dívčí sbor Puellae cantantes z Litoměřic soupeří v Jihoafrické republice se 400 pěveckými soubory. Jeho dirigent Roman Pallas se celosvětového klání účastní už potřetí. Dvakrát předtím už uspěl. „Je úžasné pracovat s mladými lidmi, ukazovat jim nové obzory a nabízet, co jim žádná škola nedá,“ říká.

Sbormistr Roman Pallas | foto: archiv sboru

Rok trvaly přípravy a nastal dlouho očekávaný okamžik, kdy Puellae cantantes se sbormistrem Romanem Pallasem vyrazil na světovou olympiádu pěveckých sborů do JAR. Devětatřicetiletý litoměřický rodák sbor vede od roku 2012. 

Fotogalerie

Přibližte čtenářům, jak vypadá olympiáda pěveckých sborů?
World Choir Games je velkolepá akce. Pořádá ji německá nadace Interkultur, začala s tím v roce 2000. Olympiáda se koná každé dva roky, takže letošní je jubilejní desátá. Pokaždé se pořádá na jiném kontinentě, nyní vyšla řada na Jihoafrickou republiku, koná se tam do 14. července. Za necelých dvacet let si tato akce získala obrovské renomé a pravidelně se jí zúčastňují sbory ze zhruba devadesáti zemí světa. Je to bez nadsázky naprosto největší setkání pěveckých sborů na světě.

Váš sbor se účastnil už několika předchozích ročníků, že?
Poprvé jsme na olympiádě pěveckých sborů byli v roce 2012 v Cincinnati ve Spojených státech amerických, o dva roky později jsme se pak účastnili i v Rize v Lotyšsku.

Puellae cantantes

  • sbor vznikl roku 1970 na ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích původně jako školní dětský pěvecký sbor Plamínek
  • v roce 1992 se ve škole otevřela třída s rozšířenou výukou hudební výchovy, byl založen chlapecký sbor a z Plamínku se stal sbor výhradně dívčí. Proto také později přijal nový název Puellae cantantes – Zpívající dívky
  • postupně vznikla během několika let přípravná oddělení sboru Pampelišky, Sedmikrásky, Barvičky a Modrásci, v nichž zpívá asi stovka dětí od 2 do 11 let. Nejlepší z nich přecházejí do koncertního sboru, který dnes čítá 47 děvčat
  • v roce 1997 začal se sborem pracovat jako druhý sbormistr Roman Pallas, na podzim 2012 ho po své matce Jindřišce Bohatové převzal
  • sbor už zpíval v řadě evropských zemí či USA a pravidelně jezdí na domácí i mezinárodní soutěže, kde získal řadu cen. Už roku 1998 vyhrál krajské kolo Národní přehlídky dětských pěveckých sborů, největším dosavadním úspěchem byl zlatý diplom a stříbrné medaile na sborové olympiádě 2012 v USA
  • repertoár souboru tvoří skladby všech historických epoch a žánrů od renesanční polyfonie až po soudobou sborovou tvorbu včetně úprav lidových a populárních písní 

Jak jste uspěli?
Vždy soutěžíme ve více kategoriích. Ty jsou určeny podle typu sboru, podle žánru a podobně. Ve Spojených státech amerických jsme ve dvou kategoriích typu Open získali jeden zlatý a jeden stříbrný diplom a ve vyšší kategorii Champions jsme dostali stříbrnou medaili. V Rize už jsme se zúčastnili dvou kategorií Champions, kde jsme získali dvě stříbrné medaile.

Jak se na olympiádu připravujete?
Velmi intenzivně! Repertoár, který budeme na soutěži zpívat, musíme připravovat více než rok dopředu. Pracujeme na tom už od loňského letního soustředění. Vedle toho samozřejmě nacvičujeme také další koncertní repertoár pro běžná vystoupení. Kromě zkoušek se celý rok snažíme se soutěžními skladbami i hodně koncertovat, abychom s nimi měli co nejvíce pódiových zkušeností.

S jakými skladbami budete soutěžit?
Přihlásili jsme se do tří kategorií. V kategorii pro mládežnické sbory do 21 let máme kombinovaný program, ve kterém zazpíváme skladbu Řecký slovník od Petra Ebena, zajímavé skladby finských autorů a jednu grafickou partituru od současného kanadského skladatele. To je velice zajímavá věc, protože toto hudební dílo vůbec není zapsáno v notách. Podmínkou soutěže totiž je, že se musí zpívat alespoň jedna skladba žijícího autora, a vítá se soudobá a progresivní hudba. V kategorii duchovní hudby zazpíváme liturgické skladby od renesance po současnost a v kategorii folklor představíme české a slovenské lidové písně a skladby českých skladatelů, které jsou folklorem inspirované.

Budou Česko reprezentovat ještě nějaké jiné sbory od nás?
Celkem do Jižní Afriky vyrazí soutěžit tři pěvecké sbory z Česka. Vedle nás ještě chlapecký sbor Páni kluci, který působí na stejné základní škole v Litoměřicích jako my, a také sbor Juventus, gaude! ze základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou.

Představte trochu svůj sbor a jeho práci...
Sbor vznikl v roce 1970, ovšem v úplně jiném formátu, než jak ho známe dnes. Až do roku 1989 to byl pionýrský pěvecký kroužek. Vedla ho moje maminka, která ho pak v devadesátých letech za obrovského úsilí přetvořila v umělecké těleso. Kontinuita byla zachována, ale styl práce a repertoár se naprosto od základů musely změnit. Za dva roky bychom měli oslavit padesát let. V roce 1997 jsem s maminkou začal spolupracovat jako druhý sbormistr a v roce 2012 jsem po ní vedení pěveckého sboru převzal úplně.

Na práci se sborem se podílíte i se svou manželkou. Jak tato dělba vypadá?
Moje žena se stará o hlasovou výchovu koncertního sboru a doprovází na klavír či varhany. Organizační věci řešíme společně, protože to v jednom člověku nejde zvládnout.

Na konzervatoři v Teplicích vyučujete skladbu. Zpívá sbor i vaše vlastní díla?
Zpívá (úsměv) Převážně se jedná o úpravy lidových písní. Na letošní pěveckou olympiádu ale vezeme i jednu moji autorskou skladbu, je to žalm číslo 102 Domine exaudi orationem meam.

Co vám v práci se sborem dělá největší radost?
Kdybych to měl zjednodušit, tak všechno! Je to práce, která člověka pohltí úplně a kompletně. A tím, že to je koníček a není to pro mě zdroj obživy, je to zdroj radosti. Je úžasné pracovat s mladými lidmi, ukazovat jim nové obzory a nabízet jim, co jim žádná škola nedá. Samozřejmě to není jenom o zpívání, které je samo o sobě úžasné, ale také o tom, že spolu trávíme čas, že vyjedeme do světa, kde potkáváme zajímavé lidi, navštěvujme zajímavá místa a díky tomu sboru mohou děti zažít to, co by jinak nezažily. Třeba setkání na olympiádě. A když se zaplní hokejová aréna patnácti tisíci lidmi, kteří společně zpívají, je to tak silný zážitek, že to snad nikde jinde nezažijí. Práce s mladými lidmi je úžasná a nabíjející!