Odborníci spočítají v parku uprostřed Mariánských Lázní vzácné orchideje

  11:40
V parku přímo uprostřed Mariánských Lázní roste vzácný prstnatec májový, který patří k ohroženým druhům českých orchidejí. A jak už název napovídá, nenápadná rostlina kvete právě nyní.

V mariánskolázeňském parku roste vzácný prstenec májový, který patří k ohroženým druhům českých orchidejí. | foto: Přemysl Tájek

Ve středu proto odborníci ze Správy CHKO pořádají přírodovědnou vycházku, kde veřejnost se vzácnými démanty českých luk seznámí. Sraz je u pavilonu Rudolfova pramene v 16 hodin.

„Trasa je krátká a nenáročná po upravených cestičkách parku a zčásti po mokřadní louce,“ vysvětluje jeden z organizátorů vycházky Přemysl Tájek. Lidé tak uvidí nejen samotnou orchidej, ale také způsob monitoringu zdejší populace orchidejí, a mohou s tím odborníkům pomoci.

„Na ploše přibližně půl hektaru budeme počítat jednotlivé kvetoucí jedince. Zjistíme tak množství orchidejí a získáme představu o celkovém množství exemplářů,“ uvádí Tájek s tím, že lokalita s výskytem vzácných rostlin je zároveň příkladem jednou kosené vlhké louky. Taková květnatá místa však z přírody dlouhodobě mizí. Kromě odvodňování pro ně představuje vážné ohrožení také časté kosení a snaha o vytvoření pečlivě střižených jednotvárných „golfových“ trávníků.

„Tato louka je unikátní, protože se nachází přímo ve městě. A právě tím jsou Mariánské Lázně výjimečné. Díky spolupráci s městem se tato lokalita kosí jen jednou ročně, poté, co rostliny vytvoří semena. Proto si zachovává druhovou rozmanitost. To je zajímavost, kterou se město může chlubit. My nyní jednáme o tom, aby se i do některých ostatních parků mohly vrátit původní rostliny a hmyz,“ uvádí Tájek.

Jakmile se trávníky v parcích kosí čtyřikrát, pětkrát ročně, nepoletují zde motýli, protože jejich housenky nemají dostatek potravy a dospělí motýli zas nenajdou žádné květy a úkryty.

Pro řadu rostlinných i živočišných druhů to je způsob hospodaření, který nedokážou přežít. „Navrhujeme proto radnici, aby v parcích zůstávaly pruhy luk, kde by se střídaly části kosené víckrát do roka s částmi kosenými jen jednou ročně nebo jen jednou za dva roky. Tím bychom se přiblížili k tradičnímu způsobu hospodaření, na kterém se podílelo větší množství malých zemědělců a který přírodě vyhovuje. Díky tomu by se tady mohly rostliny v klidu vysemenit, hmyz by se tu mohl nerušeně vyvíjet. Došlo by k obohacení celého společenstva. I většina návštěvníků našich parků jistě ocení pestré kousky luk plné rozmanitých motýlů,“ myslí si Tájek.

Pro případné nenechavce s lopatkami a touhou odnést si rozkvetlou krásu na vlastní zahrádku dodává: „Vyrýpávat zdejší orchideje je jednak porušením zákona, ale i důkazem neznalosti. Orchideje totiž potřebují ke svému životu symbiotické houby, které zcela jistě v zahradním záhonku nebudou.“