Vězeň z Mírova zpochybnil rekordní dražbu olomouckého areálu za stamiliony

  4:56
Patrně největší realitní obchod letošního roku v Olomouci se komplikuje. Do hry o rozlehlé bývalé vojenské sklady u Velkomoravské ulice vstoupil poněkud kuriózně další hráč. Nedávnou dražbu v hodnotě 353 milionů korun napadl z vězení.

Pohled na bývalé vojenské sklady u Velkomoravské ulice v Olomouci, které jsou po prodeji armádou už řadu let opuštěné a chátrají. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Bývalý vojenský areál koupila po dlouhých letech chátrání na počátku května v elektronické dražbě firma z portfolia vlivného olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka.

V insolvenčním rejstříku se však před několika dny objevil dokument, který teoreticky může vrátit celý proces o pár kroků zpátky. Je jím dopis adresovaný Městskému soudu v Praze, který má na starosti insolvenční řízení firmy Net media group – což je někdejší majitel areálu. Adresa pisatele je Věznice Mírov.

Odeslal ho Radim Švec, muž spojený s firmou, které areál dříve patřil. V dopise píše, že již 6. května odeslal Okresnímu soudu v Olomouci žalobu na určení vlastnického práva k nemovitostem, které šly o tři dny později do dražby. Zároveň žádá zrušení dražby a také zastavení insolvenčního řízení do doby, než se soud vypořádá s jeho žalobou.

„V podané žalobě tvrdím, že firma Net media group se nikdy nestala vlastníkem nemovitostí specifikovaných v žalobě (...) Stejně tak tvrdím, že tyto nemovitosti nemají co dělat v konkurzní podstatě Net media group,“ píše Švec.

Firma Net media group koupila areál od armády v roce 2010 za 52 milionů korun. Ministerstvo obrany původně požadovalo za šestnáctihektarový pozemek s více než třiceti objekty a železniční vlečkou minimálně 210 milionů korun. Nakonec se muselo spokojit se čtvrtinou, areál se mu podařilo prodat až po opakovaném snížení ceny v pátém kole výběrového řízení.

Nepodložená tvrzení, říká insolvenční správce

Podle insolvenčního správce firmy Jana Klváčka je zatím těžké odhadovat, jaký vliv bude mít dopis na průběh řízení.

Opuštěná obří kasárna

„V obecném slova smyslu je žaloba obranným nástrojem určeným k ochraně práv subjektů, které se cítí na svých právech poškozeny, v tomto slova smyslu samozřejmě mohou kroky pana Švece ovlivnit a zkomplikovat prodej areálu,“ řekl MF DNES Klváček.

Jak tomu bude ve skutečnosti, však zatím není jisté.

„Nelze vyloučit, že uvedený krok, i s ohledem na jeho načasování, byl realizován pouze s cílem zmařit připravenou dražbu, což se nestalo. Další vývoj tak bude záviset především na postupu pana Švece, respektive dotčených soudů,“ vysvětluje insolvenční správce.

Podle Klváčka jsou Švecova tvrzení nepodložená. „Nejsou mi známy žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že společnost nebyla vlastníkem dražených nemovitostí. Úkony pana Švece se tak jeví spíše jako obstrukční, jde tedy o podobný přístup, který byl v řízení patrný již dříve,“ připomíná.

MF DNES oslovila s žádostí o vyjádření i mluvčí skupiny Unicapital, jejíž společnost areál v dražbě získala. Na opakované telefonáty neodpověděla a na otázky zaslané v SMS nereagovala.

Dražbu zkouší zmařit muž, který ukradl firmu falešnými podpisy

Radim Švec podle obchodního rejstříku v roce 2011 vykonával jedenáct dní funkci předsedy představenstva ve společnosti Net media group, o pár dní déle byl členem dozorčí rady. Některé další členy statutárních orgánů Net media group lze dohledat i v jiných Švecových firmách.

Švec je ale především spojen se slovenskou společností RSCG SE. Právě aktivity této firmy jej nakonec přivedly do vězení. Na konci roku 2013 se totiž stala majitelem přerovské firmy Levior. Tedy alespoň podle obchodního rejstříku.

„Jednoho dne přišel pan Švec s právníkem a dvěma bodyguardy ke mně do firmy. V obchodním rejstříku měl zapsáno, že mě nahrazuje jako majitele firmy. Byl to docela šok,“ vzpomíná dnes skutečný majitel Levioru Ondřej Marek.

Zavolal tehdy na pomoc policii, ale skončilo to tak, že právě ta jej nakonec z firmy vyvedla. Markovi poté trvalo několik měsíců, než se k podílu v Levioru dostal zpátky, a případem se nakonec zabývaly i soudy.

Podle závěrů olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě Švec ovládl firmu s pomocí zfalšovaných podpisů. Potvrdili to dva znalci. Švec totiž získal Markův podpis ze starších smluv a vložil jej do fiktivní smlouvy o převodu obchodního podílu. Tu pak nechal založit do rejstříku jako kopii.

Originál ovšem soudu nikdy nedodal. Ani nemohl, protože žádný neexistoval. Soud Švece v roce 2017 za podvod poslal do vězení na osm let.

Autor: