Vzniknou nové odbory, změna se týká 200 lidí, říká nový olomoucký primátor

  16:18
Důraz na cestovní ruch, kulturu a sport, přípravy rozpočtu či postu hlavního městského architekta a velké organizační změny. To vše chystá nový primátor Olomouce Miroslav Žbánek, který po nástupu do funkce absolvoval i první střet s opozicí a pustil se do probírání změn na magistrátu, které se dotknou tří odborů.

Nový primátor Olomouce Miroslav Žbánek z hnutí ANO. | foto: Miloslav Jančík, MF DNES

Před zvolením do čela města jste uvedl, že chcete být primátorem pro všechny a jste otevřený nápadům jak z koalice, tak z opozice. Tu jste ale už teď nepřesvědčil. Hlasy proti vašemu zvolení či proti návrhům na navýšení počtu uvolněných radních přišly z řad hnutí ProOlomouc či od Pirátů a Starostů. Zastupitelé z donedávna vládnoucí ČSSD se při volbě primátora zdrželi. Ani v dalších hlasováních nebylo zastupitelstvo jednotné. Myslíte, že se vám to podaří změnit?
Budu o to usilovat. Jestli se mi to podaří, to je potom otázka spíš na opoziční zastupitele. Nechci spekulovat, na základě čeho hlasovali. Přirozeně jsem očekával, že při volbě koaličních zastupitelů nebude v opozičních řadách panovat shoda a nadšení. Mnozí to navíc deklarovali už po uzavření koaličních vyjednávání. Pro mě to ale není nějaký negativní signál. Na tom, že chci dál komunikovat se všemi zastupiteli, se rozhodně nic nemění.

Na ustavujícím zastupitelstvu už přišel i první střet s částí opozice. A to ve chvíli, kdy rada chtěla ustanovit na místo zastupitele pověřeného za územní rozvoj architekta Michala Giacintova z KDU-ČSL, hnutí ProOlomouc hned nasadilo vlastního kandidáta Pavla Grasseho. Funkci nakonec získal pan Giacintov, koalice se za něj postavila, opozice nikoli. Čekal jste to?
Nepřekvapilo mě to. Když se podíváte, jaké návrhy předkládalo hnutí ProOlomouc již v minulém volebním období, tento návrh tam v zásadě opakovaně zazněl. Z mého pohledu je to často pouze názorový střet a posuzování odbornosti v poměrně úzké skupině expertů – architektů.

ČSSD před čtyřmi lety po nástupu na radnici začala zaopatřovat své lidi. Syn krajské tajemnice se stal asistentem a dalším řidičem primátora, jiný straník získal místo vedoucího odboru. Plánujete něco podobného? Nastoupí členové ANO či jeho příznivci na magistrát?
Určitě nic takového prvoplánově nechystáme. Už jen proto, že jsme personální politiku, kterou dělala ČSSD či předchozí strany, kritizovali. Krok, jenž je před námi, je úprava organizační struktury magistrátu.

Miroslav Žbánek

Lídr olomoucké kandidátky ANO Miroslav Žbánek, které v komunálních volbách zvítězilo když získalo 26,7 procenta hlasů a 14 mandátů ze 45. Podle dohody o povolební spolupráci s ODS, KDU-ČSL a hnutím spOLečně bude zastávat post primátora.

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek se narodil 3. ledna 1973 ve Valašském Meziříčí. Je absolventem Střední lesnické školy v Hranicích, v roce 1996 vystudoval Univerzitu Palackého, poté v roce 2010 Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze a o tři roky později Nottingham Trent University a Masarykovu univerzitu v Brně.

Jedenáct let pracoval jako ředitel projekční firmy, osm let zastával vedoucí funkce ve veřejné správě, pracoval například na Úřadu Regionální rady Střední Morava. Před zvolením do křesla primátora pracoval na oblastním ředitelství SŽDC jako manažer a náměstek pro správu majetku.

Za hnutí ANO se v roce 2014 poprvé stal olomouckým zastupitelem, o dva roky později získal křeslo krajského zastupitele. V letošních volbách mandát obhájil. Jako primátor má na starost mimo jiné interní audit a kontrolu, útvar hlavního architekta, strategii a řízení včetně řízení příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města či mediální komunikaci a marketing.

O ní bude nová rada jednat na svém prvním zasedání. Jde o poměrně výrazné změny. Proč jsou třeba?
Určitě nejsou takové, aby zcela rozvrátily stávající strukturu magistrátu. Ten má kolem 700 zaměstnanců, zhruba 500 z nich a jejich odborů se to vůbec nebude týkat. Bavíme se o změnách, které přinese koaliční smlouva a rozdělení kompetencí do samosprávné činnosti magistrátu těm zhruba 200 zaměstnancům. Organizační změny se budou dotýkat pouze tří odborů.

Kterých?
Zejména odboru vnějších vztahů a informací. V minulosti pod sebe nakumuloval řadu oblastí, jako cestovní ruch, kultura či sport. Ukázalo se, že řídit takový odbor a mix kompetencí je pro jednoho gesčního náměstka fyzicky i psychicky nadlidský úkol. Každé z těchto oblastí chceme v následujícím volebním období věnovat velkou pozornost, a tak jsme je rozdělili do samostatných odborů.

Které další odbory změníte?
Tím druhým je odbor koncepce a rozvoje. Historicky pod sebe začlenil některé oblasti, které nyní vracíme tam, kam logicky patří, například pod odbor dopravy. Samosprávnou část bývalého odboru koncepce a rozvoje pak vyčleňujeme do připravovaného a nově chystaného útvaru hlavního architekta.

A co třetí odbor?
Jde o odbor životního prostředí. Také ten byl svým objemem a náročností na řízení příliš velký. Shodli jsme se, že jeho samosprávnou část, to znamená péči o městskou zeleň a velkou kapitolu odpadového hospodářství, vyčleníme pod příslušného náměstka. Zbývající část státní správy, kde vliv politického vedení není ze zákona ani možný, zůstane jako samostatný odbor přímo v gesci tajemníka. Stejně, jako je například stavební úřad a jiné.

Objeví se tedy nové odbory?
Na jednu stranu budou nové odbory vznikat, na druhou se budou slučovat. A to dle návrhu, jejž nám předložil pan tajemník. Protože to nebyl úkol nás jako politiků, kteří připravují koaliční smlouvu. Tento úkol na sebe vzal magistrát. Šlo o to, aby připravil organizační strukturu, jež odpovídá rozložení témat podle koaliční smlouvy.

Vzniknou při těchto změnách na olomouckém magistrátu také nová úřednická místa?
V tuto chvíli to neplánujeme. Při změnách odborů jsme kladli důraz na to, aby se zjednodušovala řídicí struktura. Návrh, který k tomu zpracoval magistrát, bude předložen na radě. Nepočítáme s tím, že bychom v této chvíli zřizovali nová úřednická či zaměstnanecká místa, ani neplánujeme jejich zásadní snižování. O efektivitě úřadu, jeho řízení a podobně se chceme bavit v dalších plánech. Je to součástí koaliční dohody. Chceme v co nejbližší době začít pracovat na nové strategii úřadu jako takové.

Kdy a jak konkrétně tedy běžní Olomoučané poznají, že v čele radnice stojí nová koalice?
Tak kromě toho, že předpokládám, že to nyní zaplní všechna média...

Jde mi o dopady na jejich životy a život ve městě.
Těžko říct. Každý si dopad na svůj život ve vztahu k samosprávě představuje jinak. Nás teď opravdu čeká vnitřní nastavení toho fungování. Úterní rada bude rozhodovat o technických věcech typu podpisových práv či organizační struktury. Ale zároveň už jsou zadány úkoly ohledně přípravy nového rozpočtu v souladu s novou organizační strukturou. Tam nás čeká spousta práce, už 19. listopadu bude muset rada projednávat řadu změn.

Co tedy prosadíte jako první?
V této chvíli jsou to kroky, jež povedou k institucionálnímu zakotvení nové koalice v rámci magistrátu. Co se týče dílčích priorit, přebíráme rozpracované věci. Nelze tak vypíchnout jednotlivé předvolební sliby nebo témata, jak jsou zakotvená v koaliční smlouvě. Musíme je opravdu zpracovat. Některá se podaří prosadit třeba ještě do konce roku, jiná se objeví příští rok třeba ve změnách rozpočtu. To, co je dnes v koaliční smlouvě, začneme nyní obsahově naplňovat v programovém prohlášení.

Náměstci primátora a jejich kompetence

  • Martin Major (ODS) investice, doprava a územní plánování, ochrana obyvatel
  • Matouš Pelikán (KDU-ČSL) Smart City a informační technologie, dotační projekty včetně ITI, majetkoprávní záležitosti, bytová politika, městská památková rezervace, Hřbitovy města Olomouce
  • Pavel Hekela (spOLečně) kultura, městská zeleň a odpadové hospodářství, komise městských částí a detašovaných pracovišť, MDO, MFO
  • Karel Konečný (ANO) školství a využití volného času, vnější vztahy zahrnující zahraniční kontakty a partnerská města, spolupráce města s organizacemi, institucemi a svazy, Knihovna města Olomouce
  • Markéta Záleská (ODS) cestovní ruch, Informační centrum Olomouc, sport a tělovýchova, Zoologická zahrada Olomouc
  • Eva Kolářová (ANO) ekonomika, sociální služby a věci
  • Neuvolnění členové rady: Miloslav Tichý (ANO), Milan Feranec (ANO), Jan Holpuch (ODS), Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL)