Kraj smetl námitky lidí z olomouckého nábřeží i hrozbu zdržení nového mostu

  12:14
Stavba protipovodňových opatření na řece Moravě v Olomouci a především nového mostu v Komenského ulici na jedné z klíčových dopravních tepen města, kterou svým odvoláním napadla část obyvatel nábřeží, může pokračovat. Námitkám majitelů bytů, kteří se obávají o statiku domů ze třicátých let, v nichž bydlí, krajský úřad nevyhověl.

Pohled na místo v olomoucké Komenského ulici, kde kvůli budování protipovodňových opatření včetně rozšiřování koryta musí být přestavěn most. Uzavírka působí dopravní problémy, neboť most je součástí jedné z důležitých dopravních tepen města. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Společenství vlastníků ze tří vchodů se prostřednictvím svých zástupců odvolala proti stavebním úřadem odsouhlasené změně postupu prací na levém břehu, kde vodohospodáři od loňského roku rozšiřují a zpevňují koryto Moravy.

Povodí Moravy tam chce zvýšit průměr a zvětšit výztuhu vrtaných pilot, jež mají být základem nábřežních zdí. Tvrdí, že opatření bude vůči domům na nábřeží šetrnější, neboť pilot nebude potřeba vrtat tolik jako dřív. Přestože státní podnik předložil řadu studií a posouzení, lidé se dál necítí bezpečně a chtějí nezávislý posudek, který vyloučí, že stavební práce nevratně poškodí jejich domy.

Krajský úřad to ale považuje za zbytečné. „Pokud měli odvolatelé pochybnosti o závěrech odborných posudků či vyjádření odborně způsobilých osob, měli již dostatečný časový prostor předložit důkaz, který by závěry rozporoval, popřípadě navrhoval jiná opatření ke zmírnění negativních vlivů výstavby protipovodňových opatření na okolní zástavbu,“ napsali úředníci do rozhodnutí.

Jak podotkli, lidé měli možnost odvolat se už proti územnímu rozhodnutí z roku 2008 a pak stavebnímu povolení v roce 2013, ale neudělali to.

„V těchto letech jsme se neodvolávali, protože jsme vůbec nevěděli, že se taková stavba chystá. Vše proběhlo veřejnou vyhláškou. Nenapadlo nás tehdy každý týden kontrolovat úřední desky,“ argumentuje ovšem jedna ze zástupců vlastníků bytů Zdenka Tkadlečková.

Žaloba je nyní jedinou cestou, míní vlastníci bytů

Proti rozhodnutí krajského úřadu už není odvolání. Obyvatelé nábřeží proto zvažují, že se obrátí na soud.

„Žaloba je nyní jedinou cestou. Musíme se ale poradit s právničkou, jaké vyhlídky bychom u soudu měli. Zásadní bude výsledek nezávislého znaleckého posudku, který jsme si nechali zpracovat sami,“ dodala Tkadlečková.

Stavba nového mostu

Lidé z nábřeží tvrdí, že po posudku, který by vyloučil negativní dopady stavby na jejich domy, marně volali víc než rok, nakonec se proto rozhodli objednat si jej sami na vlastní náklady. Krajský úřad žádali, aby s rozhodnutím o jejich odvolání počkal, dokud nebudou mít posouzení v rukou. To však kraj odmítl.

„Navrhovaná změna stavby přispěje k eliminaci rizik spojených s prováděním konstrukcí. Návrh na přerušení řízení z důvodu doložení dalšího znaleckého posudku není důvodný,“ vysvětlili úředníci.

Most je součástí jedné z hlavních dopravních tepen

Povodí Moravy chce původně navržené piloty o průměru 620 milimetrů vyměnit za piloty s průměrem 900 a 1 200 mm. Stejně postupovalo i na pravém břehu řeky, kde proti tomu nikdo nic nenamítal.

Protesty lidí z levého nábřeží podle mluvčího podniku Petra Chmelaře ohrožovaly termín dokončení mostu v Komenského ulici. Takzvaný most u Bristolu, který se staví zcela nový, je důležitou dopravní tepnou v Olomouci. Chmelař dříve upozornil, že dokončený most nebude moct být napojený na navazující silnici.

„Díky posouzení krajského úřadu nevzniklo žádné zásadní zdržení, které by mělo vliv na napojení mostu,“ uvedl nyní mluvčí Povodí.

Technicky náročná stavba protipovodňových opatření v Olomouci za 730 milionů korun navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Má za cíl zvýšit kapacitu koryta Moravy v centrální části Olomouce na úroveň 650 kubíků za sekundu. Po jejím dokončení bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tří miliard korun. Most u Bristolu by měl být zprovozněný příští rok v srpnu.

Jak vypadala demolice starého mostu z roku 1941 v Komenského ulici