VIDEO: Těžní jáma polyká třicet tisíc kubíků hlušiny a kamení

  16:08
Téměř třicet tisíc metrů krychlových hlušiny a kamení zmizí v nejbližších měsících ve dvou těžních jámách sviadnovské šachty někdejšího Dolu Staříč. Po dole zůstane jen vzpomínka v podobě unikátní těžní věže.

K výdušné jámě sviadnovské šachty někdejšího Dolu Staříč už materiál vozí pásové dopravníky. Celkem je připraveno 25 tisíc metrů krychlových hlušiny a tři tisíce kubíků kamene.

Na kamení nakonec přijde dvoumetrová vrstva štěrku a betonová zátka vysoká 25 metrů.

„Důl má dvě jámy, jedna bude zasypána nezpevněným zásypem, druhá pak zpevněným zásypem, kdy nad betonovou zátku přijde cementopopílková směs,“ řekl Ivan Šimek, závodní dolu, který má zasypávání na starosti.

První jáma by měla být zasypána v průběhu dvou, tří týdnů, druhá pak bude trvat déle, byť se nebude zasypávat celá.

„Do první jámy nyní sypeme hlušinu vytěženou dříve tady na šachtě a kamení z jakubčovického lomu,“ vysvětluje závodní dolu. 

„Do jámy jde hlušina, v úrovni jednotlivých pater, kde by na ni mohla působit voda, pak sypeme jakubčovický kámen. Pro druhou jámu využijeme cementopopílkovou směs, to proto, že se bude následně využívat pro jímání důlních plynů. Zasypána proto bude jen od úrovně nejvyššího patra po povrch. Protože se jedná o odlišnou technologii, bude zasypávání druhé jámy trvat několik měsíců.“

Magnet odstraní železo kvůli výbuchu

Kamení a hlušina se nyní sype do někdejší výdušné jámy přímo z dopravníků, dolů materiál padá vlastní vahou. Předtím je ještě kamení postříkáno vodou a projíždí pod magnetem, který odstraňuje případné kusy železa. 

To proto, aby se předešlo možnosti výbuchu. Šachta ve Sviadnově totiž patřila k těm, které byly na důlní plyny poměrně bohaté.

Areál někdejší šachty v současnosti využívá několik soukromých firem, které si pronajímají tamní budovy. Ty by tak mohly být využité i do budoucna. 

Zmizí ale klasická železná těžní věž. Železobetonová kruhová těžní věž, která je od roku 2000 chráněna jako kulturní památka, v areálu šachty zůstane zachována.

Autor: