Diamo dokončilo odplyňovací vrty. Odvádějí ze země nebezpečný metan

  15:10
Deset let trvala příprava a práce na systému, který má ochránit lidi žijící v okolí někdejších šachet na Ostravsku a Karvinsku před nečekaným nahromaděním a výbuchy důlních plynů. Projekt státního podniku Diamo zahrnuje území o rozloze přesahující čtyřicet kilometrů čtverečních.

Šikmé vrty mají před pronikáním plynů ochránit domy na Seidlerově nábřeží v centru Ostravy. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

„V těchto dnech probíhá poslední vrtání odplyňovacích vrtů, čímž bude systém protimetanových opatření dokončen,“ řekla mediální zástupkyně státního podniku Diamo Jana Dronská.

Na systému podnik pracuje už desátým rokem, jeho součástí je také elektronický monitorovací systém, napojený na dispečink v areálu někdejšího dolu Jeremenko.

Poslední vrt si mohou v těchto dnech zájemci prohlédnout nedaleko Mostu Miloše Sýkory. Při průzkumu zde totiž byla v půdě naměřena koncentrace metanu přesahující 2,5 procenta.

„Průzkum se uskutečnil na území o rozloze 43 kilometrů čtverečních, od Ostravy až po Karvinou, všude, kde se v minulosti těžilo nebo kde geologické podmínky umožňují výstup důlních plynů na povrch,“ vysvětlil Kamil Šperlín, specialista společnosti Diamo na protimetanová opatření. 

„V praxi to bylo tak, že měřicí skupiny procházely celým územím a v obydlených místech každých deset metrů a v neobydlených pak každých patnáct metrů zarazily do země sondu, s jejíž pomocí zjistily koncentraci metanu. Na základě toho vznikla podrobná mapa a také systém vrtů, který metan ze země odvádí,“ popsal Šerlín.

Výsledky průzkumu pak odborníci zanesli do mapy, v níž jsou znázorněna všechna místa, kde týmy naměřily více než 0,5 procenta obsahu metanu v zemi.

„Komínky“ jsou například u Bazalů nebo na Hranečníku

Metan je výbušný, už pokud ho je ve vzduchu 4,5 procenta. Jednotlivé vrty mohly být i desítky či stovky metrů dlouhé.

Plyn se pak pomocí drenážních trubek vyvádí k povrchu, kde se za pomoci „komínků“ známých například z centra Ostravy, kde pomáhají s odvodem plynů z někdejších těžebních jam, bezpečně rozptyluje do ovzduší.

Minimalizuje se tak možnost, že by se plyn nahromadil například ve sklepích obytných budov a vybuchl.

Obdobně bylo zabezpečeno například okolí staré štoly Augustin u terminálu na Hranečníku nebo areál fotbalového stadionu na Bazalech.

„Hlavní prioritou projektu je snížení ohrožení obyvatelstva možnými mimořádnými událostmi spojenými s výstupy metanu na povrch a jeho pronikáním do obytných domů či průmyslových objektů. Zcela případný únik metanu vyloučit nelze, ale podařilo se minimalizovat rizika,“ řekl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu Odra společnosti Diamo, který na projektu pracoval.

Celkem se v posledních deseti letech udělalo 194 odplyňovacích vrtů. Ve třech případech se pak důlní plyny z podzemí odsávají.

Snímače se občas kradou

Část z nich byla vyvrtána pod úhlem, šikmo, tak aby se drenážní trubky dostaly pod základy domů a ty nebyly ohroženy.

Výsledkem projektu je i 127 monitorovacích systémů s 528 snímači pro měření koncentrací plynů ve vybraných lokalitách.

„Nemonitorujeme všechna místa. Zaměřujeme se na ta, kde by třeba mohlo dojít k ohrožení života,“ konstatoval Šperlín. „Sledovat všechny vrty by nebylo ekonomické, navíc se snímače občas i kradou,“ podotkl Šperlín.

„Celkové náklady na projekt byly stanoveny na více než miliardu korun a jsou hrazeny z programu Revitalizace Moravskoslezského kraje,“ poznamenala Dronská.

„Projekt výstavby by měl být dokončen ještě v letošním roce, poté bude údržba a monitoring celého systému ve správě státního podniku Diamo,“ uzavřela Dronská.