„Napoleonův“ obelisk stojí v Brně už 200 let, uvedla jej dělová salva

  12:18
Dřív na něj vedla křížová cesta, dnes si do parku v Denisových sadech Brňané chodí hlavně odpočinout. Ve čtvrtek uplynulo 200 let od chvíle, kdy byl na původně skalnatém vršku nazývaném Puhlík odhalen vysoký mramorový obelisk.

Památku na vítězství nad Napoleonem se podařilo postavit z peněz získaných po celé Moravě ve veřejných sbírkách.

Šlo tehdy nejen o největší pomník na toto téma v habsburské monarchii, ale také vyrostl na místě, které bylo vůbec prvním veřejným parkem na Moravě i v českých zemích založeným z iniciativy veřejné správy.

Navíc právě v den slavnostního odhalení obelisku byl tento prostor mezi Petrovem a dnešní Husovou třídou – ovšem veřejnosti zpřístupněný už od roku 1771 – oficiálně prohlášen parkem. A aby toho nebylo málo, dostal jméno podle rakouského císaře Františka I., který měl právě 4. října 1818 svátek.

Nicméně úpravu prostoru inicioval původně moravský místodržící, hrabě Antonín Mitrovský, už o tři roky dříve. A přestože v roce 1919 byl park přejmenován na Denisovy sady podle francouzského historika Ernesta Denise, jenž podporoval vznik Československa, název Františkov či Francisberk užívají někteří Brňané dodnes.

Na čestné stráži stáli invalidé z válek

Ostatně odhalení obelisku bylo tenkrát velkou slávou. „Za úsvitu se ozvalo 101 výstřelů z děla,“ píše znalec tehdejší historie Jaroslav Kotulán.

Fotogalerie

„Zvědavci se začali scházet a vytvářeli špalír. Zvaní hosté přicházeli na vyzdobenou tribunu u zahaleného monumentu, střeženého členy městské gardy. V devět hodin vyrazil korunní princ Ferdinand, pozdější císař Ferdinand V. Dobrotivý, se svou suitou od místodržitelství, kde přenocoval. Všichni projížděli špalírem Brňanů až k Petrskému náměstí ke vchodu do sadů. U triumfálního oblouku zdobeného květy a státními vlajkami sestoupili z koní a hrabě Mitrovský je uvítal jménem moravských stavů. Pak se korunní princ s doprovodem odebral na tribunu a slavnost mohla začít,“ líčí znalec, co předcházelo odhalení pomníku.

Nejslavnostnější chvíle patřila vojákům. „Pak z velkého stanu s oltářem, u něhož stáli na čestné stráži invalidé z válek s Napoleonem, vyšel brněnský biskup a provedl vysvěcení pomníku a jeho ukončovacího kamene. Ferdinand a další význačné osoby podepsali listinu, která byla spolu s vyobrazením obelisku, portréty císaře a korunního prince, mincemi a dalšími upomínkovými předměty uložena do olověné skříňky. Princ ji poté vlastnoručně uložil do určeného otvoru. Třemi poklepy kladívkem pak zahájil tmelení ukončovacího kamene,“ pokračuje v popisu Kotulán.

A sám pomník vítězství? „Dvorní architekt Alois Pichl jej navrhl do podoby téměř dvacetimetrového obelisku z pernštejnského mramoru. Zhotovení se ujal kamenický mistr Nissl,“ píše zase Pavel Zatloukal v knize Příběhy z dlouhého století.

Po stranách pylonu byly pod zlaté reliéfní lvy osazeny litinové desky s nápisy, které v překladu znamenají „Františkovi I., osvoboditeli, znovuzřizovateli a otci vlasti“, dále „Statečná vojska rakouská“, „Svému vytrvalému spojenci“ a konečně „Dík věrné Moravy a Slezska“. Později desky zmizely, ale před 15 lety se opět vrátily na své místo.