Michaela Bůnová, redaktorka iDNES.cz

Michaela Endrštová

zkratka autora: bun

Autorka přišla nejdříve do redakce v rámci stáže. Pak dva roky pracovala pro pražskou a středočeskou redakci. V létě 2017 přešla do domácího zpravodajství, věnovala se především školským a sociálním tématům. Od 11/2018 v redakci už nepracuje.