Kašna a méně zeleně. Plánovaná podoba náměstí v Novém Městě narazila

  8:04
Sochu nechte, kde je, nestěhujte ji. Obyvatelé Nového Města nesouhlasí s navrácením pískovcového sv. Jana Nepomuckého na Mírové náměstí. Socha teď stojí u kostela. Architekti, kteří navrhují novou podobu náměstí, ji ale chtějí vrátit na centrální plochu, kde původně stála.

Návrh architektů, který počítá s jeho vydlážděním, bez záhonů a trávníku, se místním příliš nezamlouvá. V dolním rohu socha světce. | foto: City Upgrade

„Na náměstí by nějaké umělecké dílo mělo být. A ta socha odkazuje k historii města. Chceme tam vrátit i kašnu, která tam dříve bývala. Byla dřevěná, takový velký sud plný vody, toho se chceme držet i teď,“ řekl architekt Ivo Pavlík.

Jenže místní přesunu sochy Jana Nepomuckého nakloněni nejsou. „Vyplynulo to z ankety, kterou jsme mezi lidmi dělali. Nejde vracet něco, co je minulostí. To bychom mohli chtít, aby se na náměstí vrátily domy s podloubím, které tu kdysi byly,“ zmínila Helga Bláhová z místního Okrašlovacího spolku.

Mírové náměstí není bezvýznamný plácek. Rozlohou zabírá jeden hektar. Jde o obrovský čtverec, přesně podle vzoru, podle kterého se ve středověku stavěla hornická města.

S motivem čtverců teď pracují i architekti. Ti chtějí z náměstí odstranit současné trávníky a záhony a hlavně dát pryč rozbitou betonovou dlažbu. V jejich představách by mělo být celé náměstí vydlážděné kamennými kostkami, uspořádanými do velkých čtverců, barevně odlišených. 

Architekti týden bydleli v Novém Městě

„Než jsme začali novou podobu náměstí navrhovat, na týden jsme se tu ubytovali a pozorovali, kudy lidé přes náměstí chodí a jak by to mělo být ideálně, aby náměstí bylo funkční. Teď je tam spousta zeleně, která brání průchodu i pořádání nějakých akcí,“ řekl Pavlík.

Jediná zeleň, která by tam měla zůstat, je stromořadí lemující celé náměstí. I to ale místní odmítají. Zeleně musí být podle nich víc, jinak se náměstí v létě promění v jednu velkou rozpálenou plochu a stromy, kolem kterých architekti navrhli také dlažbu, zahynou.

Radnice v Novém Městě pod Smrkem chce na náměstí vykácet stromy a vytvořit pěší zónu. To se kritikům nelíbí.

Radnice v Novém Městě pod Smrkem chce na náměstí vykácet stromy a vytvořit pěší zónu. To se kritikům nelíbí.

„Připomínek od veřejnosti je hodně. I k tomu, zda z východní strany, kde je restaurace a cukrárna, udělat pěší zónu. Mohly by tam pak být i zahrádky pro hosty. Ale názory se liší, stejně tak řada lidí odmítá, aby na náměstí stálo velké dřevěné pódium, které by mělo být v půdorysu původní radnice. Vytvoříme proto pracovní skupinu, která architektům řekne, co tam mají definitivně zakomponovat a co ne,“ řekl starosta Miroslav Kratochvíl.

Teď navržená podoba náměstí vychází zhruba na 30 až 32 milionů korun. „To je velká suma, v rozpočtu ji nemáme, museli bychom se zadlužit,“ zmínil bývalý zastupitel Miroslav Beran.

Podle starosty ale připravuje nyní Evropská unie dotace, ve kterých bude možné žádat přímo na úpravy veřejných prostorů. „Všichni cítíme, že současná podoba náměstí není ideální, a je potřeba s ní něco dělat,“ dodal Kratochvíl.