VIDEO: Ústav duševně nemocných žen skončil, zámku v Poodří se vrací krása

  17:56
Takřka neznámé místo se zámkem, na který se mělo zapomenout. Tak lze popsat Novou Horku, místní část Studénky na Novojičínsku, ve které stojí skvost, z něhož se za dva roky stane cíl turistických výprav a rodinných výletů.

Někdejší šlechtické sídlo z 18. století se po 2. světové válce proměnilo v ústav sociální péče, ve kterém žily mentálně postižené ženy. Stranou všeho, mimo svět.

Pak však Moravskoslezský kraj coby zřizovatel ústavu změnil zastaralý způsob léčby handicapovaných lidí, kteří nyní v chráněném bydlení žijí moderněji, a rozhodl o návratu areálu do původní podoby. Od jara 2016 se proto o areál stará Muzeum Novojičínska a postupně za přibližně šedesát milionů korun obnovuje zašlý půvab a ladnost zámku, kterému se kdysi podle vídeňského sídla Habsburků přezdívalo Malý Schönbrunn.

„Štěstím bylo, že se za socialismu v Nové Horce neudělaly žádné drastické stavební zásahy, takže projekt máme na čem stavět,“ zmiňuje Radek Polách z Muzea Novojičínska.

Nová Horka tak měla větší štěstí než například nedaleký zámek Kunín, který tamní zemědělský podnik nechal zchátrat tak, že mnoho nescházelo k jeho definitivní devastaci. „V Nové Horce budova žila, nezůstala prázdná, což je určitě plus,“ potvrzuje správce novohorského zámku Miloš Miczko, ale hned ukazuje, že i přes určitou zakonzervovanost objektu se objevila nemilá překvapení.

Fotogalerie

„V minulosti se v přízemí vytrhaly parkety, vše se zabetonovalo a narazili jsme i na kanalizaci, která není nikde zakreslená,“ podivuje se správce. Za nutnou daň minulému využití pak považuje různé příčky a úpravy například pro jídelnu nebo pokoje někdejších pacientek.

Odborníky čekala i překvapení, ze kterých naopak měli radost. Týká se to zejména objevených historických zdobných výmaleb zahradního sálu z poloviny 18. a 19. století, nejnověji se podobná krása začíná objevovat i v navazující kapli Povýšení svatého Kříže.

Mimořádně cenné objevy však současně způsobily roční posunutí dříve plánovaného otevření zámku pro veřejnost na rok 2020. Lidé však pak uvidí zámek ještě krásnější, než se původně počítalo.

Zámek Nová Horka

  • Kulturní památka postavená v polovině 18. století na místě bývalého statku drobné šlechty, zásadní přestavba po požáru v roce 1855.
  • V držení šlechtických rodů Vetterů a Romerů, posledním vlastníkem byl Moritz Vetter von der Lilie.
  • Po 2. světové válce byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován. V objektu pak fungoval domov důchodců, od roku 1964 ústav sociální péče pro ženy s duševní chorobou.
  • Od roku 2003 majitelem Moravskoslezský kraj, který provoz ústavu postupně utlumoval.
  • Od roku 2016 se objekt vrací do podoby šlechtického sídla.

V první etapě se návštěvníkům otevře přízemí s kaplí. „Připravujeme několik expozic. V jedné přiblížíme historii zámku, ve druhé se zaměříme na přírodu, vždyť zámek stojí v chráněné krajinné oblasti Poodří. Bude navrácena a zpřístupněna také knihovna čítající více než tři tisíce knih. Ta je velmi cenná i tím, že se v ní nacházejí alchymistické spisy. Původní majitelé zámku totiž údajně alchymii v 18. století provozovali,“ přibližuje historik Polách další z novohoreckých fenoménů.

Zmiňuje i obrazárnu, která je v majetku Národního památkového ústavu. „Ta bude vyžadovat nemalé finanční prostředky, protože byla silně poškozená na sklonku 2. světové války čerstvě příchozí Rudou armádou,“ upozorňuje.

Zatím si lze v rekonstruovaných prázdných místnostech, kterých zámek čítá zhruba čtyřicet, obtížně představit, jak se zaplňují dobovým nábytkem a dalšími předměty. Polách však uklidňuje, že o původní inventář rozhodně nebude nouze.

„V různých depozitářích máme stovky kusů, které kdysi patřily do Nové Horky,“ říká a přidává podrobnosti: „Nedávno se kolegovi Zezulčíkovi (kastelán kunínského zámku – pozn. red.) podařilo získat nádherný porcelán, který má vazbu na Novou Horku, začíná restaurování asi třiceti kusů původního nábytku a v pasířství se připravují kopie původních luceren.“

Brož hraběnce darovala císařovna Sissi

Navíc Polách v současnosti vyjednává o návratu jedinečné kuriozity – brože, kterou dostala hraběnka Elisabeth Vetter von der Lilie v polovině 19. století za věrné služby dvorní dámy u císařovny Alžběty, zvané Sissi.

Otevřením přízemí však renovace nekončí. Postupně se zvelebuje okolní zámecký park a připravují se projekty příjezdových komunikací s velkým parkovištěm. Velmi nákladná bude obnova zámeckého prvního poschodí. „Rekonstrukce celého zámku je ještě běh na dlouhou trať,“ potvrzuje Polách.

Muzeum Novojičínska chce postupně Novou Horku zapojit do soustavy tří zámků, a to společně s Kunínem a Žerotínským zámkem v Novém Jičíně. „Nastavená linie tří zámků by umožnila nabídku celodenního výletu, přičemž každý by nabídl něco jiného. Nový Jičín například historii kloboučnictví, Kunín autenticitu rodu Bauerů a hraběnky Walburgy a Nová Horka dějiny zámku jako lenního statku olomouckého biskupství, přírodovědu, alchymii a historii nejen rodu Vetter von der Lilie,“ nastiňuje historik Polách.

Zámek Nová Horka stojí v CHKo Poodří, nedaleko Ostravy.

Zámek Nová Horka stojí v CHKo Poodří, nedaleko Ostravy.

Autor: