Karlovarská nemocnice má špičkový tomograf, lépe odhalí potíže pacientů

  11:32
Vysoká přesnost zobrazení a z toho vyplývající kvalitnější ošetření. To je hlavní výhoda přístrojového vybavení, které v pondělí 10. prosince nasadí do provozu Karlovarská krajská nemocnice na oddělení nukleární medicíny.

Nový špičkový výpočetní tomograf (SPECT/CT) bude sloužit především pacientům s kardiologickými a onkologickými onemocněními.

„Je několik typů vyšetření, ke kterým bude nové SPECT/CT sloužit. Největší objem z nich ale tvoří vyšetření kardiologických a onkologických pacientů,“ vysvětlil Jan Valeš, primář oddělení nukleární medicíny karlovarské nemocnice.

U kardiologické části jde podle něj o zjištění funkční významnosti zúžení věnčitých tepen.

„Na základě toho se rozhoduje, zda se bude onemocnění řešit intervenčně, nebo ne. U onkologických vyšetření pak jde hlavně o posouzení přítomnosti a případného rozsahu metastatického postižení kostí. A i v tomto případě se na základě výsledku vyšetření rozhoduje o další léčbě,“ dodal.

Samotný přístroj spojuje dvě odlišné technologie výpočetní tomografie. Každá z nich funguje trochu jinak. První, která je známá jako CT, je radiologická metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřních tkání a orgánů.

Druhá technologie se označuje jako SPECT a nahrazuje rentgenové záření aplikací radiofarmaka. Při ní je do pacienta vpraven roztok obsahující radioaktivní látku. Tomograf následně zachytává fotony záření a na základě jejich zpracování umožňuje rekonstrukci řezů tkání v různých rovinách včetně 3D zobrazení.

Nukleární část nového přístroje je v zásadě stejná a má podobné obrázky jako dosavadní gamakamera, nicméně v mírně lepší kvalitě.

„Pro nás je nejdůležitější nadstavba CT a fúze obrazu, což vede k výrazně lepšímu prostorovému zobrazení nálezu,“ zdůraznil primář Valeš.

Nový přístroj stojí přes 22 milionů korun. Nemocnice na něj ale získala významnou finanční dotaci.

„Naštěstí nebude vše hrazeno pouze z rozpočtu nemocnice. Podařilo se nám totiž uspět s žádostí o dotační prostředky z fondů EU,“ vysvětlil David Bracháček, člen představenstva KKN a.s.

„Z Integrovaného regionálního operačního programu tak bude uhrazena kompletní pořizovací cena přístroje, což je více než šestnáct milionů korun. Pozáruční servis na pět let v ceně více než šesti milionů korun pak uhradí ze svého rozpočtu nemocnice,” upřesnil Bracháček.

Karlovarské oddělení nukleární medicíny ošetří ročně zhruba 4500 pacientů, převážně kardiaků a onkologicky nemocných. Je jediným pracovištěm svého druhu v celém kraji.

Podle Bracháčka přitom zakoupené SPECT/CT není zdaleka jediným špičkovým přístrojem, který bude nově sloužit pacientům. Karlovarská krajská nemocnice se totiž uchází i o další dotační prostředky a v nákupech nového přístrojového vybavení chce pokračovat i v nadcházejícím roce.

Autor: