Pacienty s nemocným srdcem čeká v Karlových Varech lepší péče

  13:58
Lékaři kardiologického oddělení z Karlovarské krajské nemocnice teď mohou pacienty s arytmií a nemocemi koronárních tepen léčit pomocí nejmodernější angiolinky. Umožní jim provádět hned tři různé úkony.

Angiolinka je v současnosti tím nejmodernějším vybavením, které lze na trhu sehnat. Novinka stála KKN přes 25 milionů korun, ty ale nemocnice uhradila z dotace, kterou získala z programu IROP.

„V první řadě jde hlavně o multifunkční zařízení. Umožňuje plnohodnotně ošetřit pacienty s arytmickou problematikou a nemocemi koronárních tepen, což předchozí angiolinka neuměla,“ řekl primář kardiologického oddělení Alexandr Schee.

Při poruše dosavadní starší angiolinky tak může kardiologické oddělení bez problému stále odbavovat nemocné pacienty bez omezení.

Jediným kardiologickým centrem v Karlovarském kraji projde ročně pět a půl tisíce ambulantních pacientů a dalších tři a půl tisíce jsou hospitalizovaní.

Komplexní léčba

„Přístroj se skládá z rentgenu a ostatních medicínských zařízení, která pumpují do člověka kontrastní látku, která je viditelná pro rentgen. My cévu v daný okamžik naplníme látkou a pak krásně vidíme její průběh se všemi nemocemi a zúženími. Tento sál je výjimečný také tím, že nám umožňuje provádět komplexní repertoár elektrofyziologických a elektroterapeutických metod. To znamená, že umí komplexně léčit všechny druhy arytmií,“ popsal Schee. Obvykle jsou totiž sály rozdělené na samostatné angiolinky a elektrofyziologické sály.

Fotogalerie

Jedná se tedy o dva přístroje v jednom. Navíc pacienta i lékaře ozáří mnohem nižší dávkou rentgenového záření, a to o třicet procent. Přesto operatér získá mnohem lepší údaje.

„Když něco dokážeme lépe zobrazit, tak jsme ve výkonu přesnější a efektivnější. A samozřejmě tím snižujeme riziko komplikací, které sebou jakýkoliv lékařský zákrok nese,“ dodal Schee.

Nemocnice získala nový stroj v rekordně rychlém čase. Zhruba půl roku od zpracování potřebné administrativy.

„Byly jsme totiž úspěšní s žádostí o podporu z fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Získaná dotace tak nakonec pokryje 85 procent celkových nákladů na pořízení angiolinky. Zbývající část pak bude hrazena z rozpočtu zřizovatele nemocnice, tedy Karlovarským krajem,“ uvedla předsedkyně představenstva Jitka Samáková.

Na nemocnici budou pak náklady na servis. Plná servisní podpora je uzavřena na dobu pěti let, a to v hodnotě přes sedm milionů korun.