Mzdy dál rostou, šéfové firem v Moravskoslezském kraji by raději brzdili

  12:56
Mzdy v Moravskoslezském kraji rostou. Manažeři místních průmyslových firem se ale stále více obávají jejich „přehřátí“. V budoucnosti by mohlo vést ke snížení konkurenceschopnosti jejich společností na trhu.

O třicet procent se v loňském roce zvýšily mzdy v bolatické společnosti Lanex. Firma tak musela reagovat na situaci na trhu práce, kde stále hledá zaměstnance. A zvyšování mezd má v plánu i letos. 

„Počítáme s dalším růstem pro rok 2019, a to ve výši deset procent,“ řekl Martin Václavek, výkonný ředitel společnosti. Ale pouhé zvyšování odměn už dávno k získávání nových zaměstnanců nestačí.

„Situace na trhu práce je těžká, stále nám chybí zaměstnanci dělnických profesí. Jejich nedostatek eliminujeme náborem polských pracovníků a zvyšováním produktivity práce. Vedle odměn zaměstnancům zároveň zlepšujeme podmínky, zlepšili jsme pestrost poskytované stravy pro všechny směny, rozšířili jsme parkovací místa a také jim poskytujeme benefity formou příspěvku na důchodové pojištění nebo předplacené karty na nákup výrobků a služeb podporujících zdraví,“ vypočítal Václavek další způsoby, jak získat zaměstnance, s tím, že výši mezd společnost nezveřejňuje. 

Procentuálně jen o trochu méně, ale téměř s jistotou ve výsledku více, navýší v letošním roce odměny svým zaměstnancům nošovická automobilka Hyundai.

„Základní mzda se podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy od 1. ledna 2019 zvyšuje o 9,1 procenta, od 1. ledna 2020 pak o 8,8 procenta,“ řekl mluvčí automobilky Petr Vaněk.

Ne v každé firmě už vědí, o kolik si polepší

Průměrná mzda ve společnosti Hyundai tak bude i nadále patřit k nejvyšším v regionu.

„Průměrný hrubý příjem činí u dělnických profesí přibližně 38 500 korun měsíčně. Pracovník v nejrozšířenější pozici si jen v samotné základní mzdě v lednu 2020 oproti loňskému prosinci polepší o 5 100 korun,“ dodal Vaněk.

Přes 36 tisíc korun by se měla v roce 2019 přehoupnout průměrná mzda v Třineckých železárnách.

„Dodatek kolektivní smlouvy zaručuje zaměstnancům firmy růst ve výši osmi procent základní složky mzdy a dalších čtyř procent v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku firmy,“ sdělila mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

„Důležité je, že jsme společně dospěli k dohodě, která je pro obě strany akceptovatelná,“ uvedl Marcel Pielesz, odborový předák Třineckých železáren. „Růst je v současnosti jedním z nejlepších výsledků uzavřených kolektivních dohod v průmyslovém odvětví,“ poznamenal.

Ne všude už je ale o výši mezd v letošním roce rozhodnuto. O tom, kolik budou letos zaměstnanci dostávat, se jedná například ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. I tam se letošní průměrná mzda přehoupne přes 38 500 korun.

Vyjednávání o kolektivní smlouvě na jedné straně komplikují plány mateřské firmy na prodej ostravského závodu, na druhé straně má i tady na jednání vliv nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce.

„Nedostatek pracovníků na trhu práce je akutní problém, v současnosti máme 50 otevřených pozic,“ vysvětluje Veronika Muroňová, ředitelka pro personalistiku.

Manažeři se obávají ztráty konkurenceschopnosti

Podle jejích zjištění se už situace na trhu práce začíná blížit k předkrizovému období, kdy nedostatek pracovní síly někdy vedl k doslovným závodům ve zvyšování mezd.

„K ‚přehřátí trhu‘ co do mezd již skutečně dochází,“ potvrzuje Veronika Muroňová. „Důležité je správné rozložení motivátorů. Co zaměstnance zajímá, je nejen mzda, ale také možnosti kariérního růstu, celková kultura i atmosféra v podniku,“ říká.

Částku přes 32 tisíc korun přesáhly v letošním roce průměrné mzdy ve strojírenských firmách společnosti Anacot Capital, v níž se loňské mzdy zvýšily v průměru o 8,5 procenta. 

„Z mého pohledu je trh přehřátý a zaměstnanci mají vysoká očekávání. V době konjunktury je možné tato očekávání akceptovat, ale jak odborové organizace, tak zaměstnanci musí být jasně seznámeni s rizikem, které vysoké mzdy přinášejí v době krize,“ vysvětluje Pavel Krpec, generální ředitel společnosti V-NASS.

„V době krize se drazí pracovníci stávají pro firmu neudržitelní a jsou výrazněji ohroženi ztrátou zaměstnání. V tomto směru držíme jasnou strategii. Růst mezd bude kopírovat růst produktivity,“ řekl.

Až o 6,5 procenta mohou letos stoupnout mzdy zaměstnancům společnost Teva, o šest procent přidají ve Viadrusu, o pět procent navýší mzdy firma Veolia Energie ČR.