Muzeum v Chebu zavře, po rekonstrukci se posune na úroveň 21. století

  9:14
Na celý letošní rok uzavře návštěvníkům své brány Muzeum v Chebu. Důvodem je rekonstrukce, která má budovu muzea pozvednout na úroveň jednadvacátého století. Změny zároveň umožní vystavit exponáty jiným, moderním způsobem.

Ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová a gotické a barokní plastiky, dřevěné plastiky Madony z Kamenné ulice a Madony ze Špalíčku, reprezentující umění počátku 16. století. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Podle ředitelky muzea Martiny Kulové se jedná o organizačně i ekonomicky náročnou akci, na které se finančně podílejí město Cheb i Karlovarský kraj.

Jak dlouho nebude možné muzeum navštívit?
Předpokládáme, že muzeum zůstane zavřené celý rok. Pokud se podaří práce urychlit, rádi bychom začali Adventem v muzeu, protože ten patří mezi oblíbené akce a lidé se nás na to často ptají. Ale v tuto chvíli nevíme, jak se s prací popere stavební firma nebo zda se nevyskytnou nějaké komplikace. Podle plánu bychom měli otevřít v březnu 2020 autorskou výstavou muzejních sbírek. Ale rádi bychom část muzea otevřeli ještě o masopustu. Konkrétně nádvoří, mázhauz a valdštejnskou obrazárnu, kde se bude pro děti hrát pohádka.

Co se bude v průběhu roku v budově muzea dít?
Již od roku 2017 se systematicky připravujeme na rekonstrukci vytápění, na vybudování nové elektroinstalace a na zavedení kompletní datové sítě do administrativních i expozičních prostor v historickém domě číslo popisné 492 na náměstí Krále Jiřího, který je známý také jako Pachelbelův dům.

Z historie Muzea Cheb

  • O zřízení muzea bylo v Chebu rozhodnuto v lednu 1873 a již 15. května 1874 byla instituce zpřístupněna veřejnosti. Sídlila ve dvou místnostech zadního traktu takzvaného Městského či Pachelbelova domu na náměstí, kde byl roku 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna.
  • Začátkem 20. století v Chebu sílily snahy zřídit zde také národopisné muzeum. To postupně vznikalo v nevyužívaném prostoru v areálu františkánského kláštera, který si město od řádu pronajalo na podzim 1939. V červnu 1940 bylo nové muzeum otevřeno.
  • Po válce se z původně městského muzea stalo muzeum okresní, v roce 1957 bylo jmenováno Krajským vlastivědným muzeem pro kraj Karlovy Vary.
  • Po zrušení kraje se muzeum opět stalo muzeem okresním, přispělo k záchraně souboru domů Špalíček, získalo do správy Chebský hrad a přírodní rezervaci Soos.

Zdroj: Muzeum Cheb

Proč chcete v muzeu změnit vytápění?
V současné době jsou v expozicích přímotopy, které sálají teplo do prostoru a pak zas rychle vychladnou. To není pro sbírkové předměty, ani pro teplotní komfort návštěvníků ideální. Rádi bychom zde měli teplovodní vytápění. Chceme také vyměnit původní elektrické obvody, které jsou z 80. let minulého století. Díky tomu bude možné namísto stávajícího osvětlení využít nový úsporný LED systém. A také zde rozvedeme datové sítě. Právě ty jsou důležitým mezníkem na cestě k nové expozici, kterou chceme v prostorách muzea v budoucnu instalovat. Technicky by se měla celá budova posunout na úroveň 21. století. Spolupracujeme přitom se státní památkovou péčí a městem Cheb, které je vlastníkem budovy muzea.

Až se lidé do zrekonstruovaných prostor opět podívají, čeho si všimnou?
Na první pohled by si neměli všimnout ničeho. Na druhý to bude možná právě osvětlení. Díky světlům budou vystavené předměty lépe vidět. My budeme moci exponáty nasvítit tak, aby vynikly detaily. Celý pohled bude zajímavější, plastičtější, bude možné využívat různé světelné efekty. A vše tak bude přichystáno na novou expozici. Na její přípravu teď máme celý rok. Během té doby musíme sestavit podklady a vybrat architekta, který by nám pomohl projekt nové expozice vytvořit.

Modernizace historické budovy asi nebude jednoduchá…
Určitě ne. Zdivo je smíšené, tedy cihelné a kamenné. Bude nutné pracovat obezřetně. V místech, kde bychom měli vést teplovodní vytápění, jsme si nechali udělat restaurátorský průzkum. Výsledkem je, že naštěstí nikde v těchto místech nebudou dotčeny vrstvy hodnotného charakteru. Tedy omítky, výmalby, fresky, dřevěné stropy či podlahy. Chceme zásahy do zdí maximálně eliminovat. Rádi bychom proto veškeré rozvody vedli nad úrovní podlahy v lištách.

Kolik to bude stát?
Celková částka se pohybuje kolem deseti milionů korun. Dotaci 3,5 milionu poskytlo město Cheb, 3,3 milionu a 1,6 milionu Karlovarský kraj. Jenže se ukazuje, že budeme potřebovat ještě nějaké peníze navíc. Památkáři totiž doporučují otopná tělesa, vypínače a zásuvky v historizujícím nebo naopak moderním vzhledu. A takové předměty jsou samozřejmě dražší než standard, se kterým jsme v projektu původně počítali. Tyto peníze zatím hledáme.

Muzeum je plné sbírkových předmětů. Kam je přesunete?
Velká část se přestěhuje do centrálního depozitáře, některé předměty pak do administrativní části muzea. Podobné stěhování jsme si už vyzkoušeli před lety při obnově kamerového systému, takže už víme, jak na to. Kromě toho se chceme zaměřit na vytvoření nové evidence a fotodokumentace sbírkových předmětů. A to i těch, které mají v zápůjčkách jiná muzea. Také plánujeme sbírky digitalizovat. Hlavně ale chceme pracovat na tom, aby budoucí expozice byla zajímavá, atraktivní a moderní.

Moderní? Něco na způsob Techmánie?
Touto cestou jít nechceme. Pokud bychom totiž využili příliš technických prvků, mohlo by to historický předmět zcela zahlušit. Chceme moderní technologie využít k tomu, aby nabídly návštěvníkům zcela nový pohled na vystavované předměty. Lidé tak budou moci vidět detaily, kterých by si jinak možná ani nevšimli. Díky tomu pro ně bude návštěva zajímavější, bude je víc bavit. Chceme se také zaměřit na děti, aby se zajímaly o minulost, protože pracovat na budoucím není možné bez pochopení minulého. K tomu chceme využít originály, které tu máme a které často samy o minulosti vyprávějí. Jen je třeba umět naslouchat.