Zbytečný asfalt nahradí nová zeleň, Lovosice opravují prostor U Turka

  7:27
Obyvatelé Lovosic se brzy dočkají zásadní revitalizace v části ulice Osvoboditelů, které se lidově říká U Turka. Opravy se dotknou parkoviště, autobusové zastávky i prostoru vnitrobloku.

Vizualizace části lovosické ulice Osvoboditelů, které se lidově říká „U Turka“. Opravy se dotknou parkoviště, autobusové zastávky i prostoru vnitrobloku. | foto: Line architektura

Stavba byla zahájena v jižní části lokality u autobusové zastávky a parkoviště. Bylo uzavřeno parkoviště, kde si stavbaři potřebují vybudovat zázemí pro stavbu a navést stroje a materiál.

Fotogalerie

„Jako drobnou úlevu místním obyvatelům nebudeme po dobu akce vybírat poplatek za parkování z automatu naproti lokalitě,“ uvedl starosta Milan Dian.

Počáteční práce budou zahrnovat výměnu stávající zpevněné plochy.

„U některých chodníků bude zúžen profil, díky čemuž dojde k zvětšení zatravněné plochy. Měla by být provedena nová výsadba okrasných stromů a keřů, které doplní dřevěné paluby, mlatová pole a trvalkové záhony,“ sdělila Ivana Kocánková z městského úřadu.

Upraveno bude také parkoviště. „Dojde k jeho rozšíření o dva metry, což umožní nové uspořádání s dvěma řadami kolmých stání a tím navýšení celkové kapacity na 28 stání pro osobní automobily a čtyři stání pro motocykly,“ dodala Kocánková.

Revitalizovaný prostor oživí dřevěná paluba. „Vznikne zde relaxační zóna tvořená dřevem ze sibiřského modřínu světlé barvy a střídajících se polí trvalkových záhonů a mlatových úseků,“ popsala Kocánková.

Jednotlivá pole budou od sebe oddělena betonovými pásky přírodní barvy. „Na největším mlatovém poli bude umístěn kmen stromu. Relaxační zónu a parkoviště od sebe oddělí řada nově vysázených stromů a živého plotu,“ doplnila Kocánková.

Autobusovou zastávku oživí vegetační střecha se zelení

Východní část od parkoviště by měla být ryze účelová, chodníky zde budou bez ozdobných pásků a parkoviště bude volně přístupné stejně tak jako nová zastávka autobusů.

„Zastávku bude tvořit ocelový skelet s opláštěním z latí ze sibiřského modřínu stejné světlé barvy. Zastávka bude mít vegetační střechu se zelení v souladu s nedalekým podchodem,“ podotkla Kocánková.

Revitalizaci lokality U Turka bude ze svého rozpočtu hradit město a pokladnu vyjde na necelých 7, 5 milionu korun.

„Letos bude upravena jižní část lokality. Severní část, tedy u centra, by mohla přijít na řadu příští rok. Projekt je připraven, a pokud to zastupitelstvo schválí, budou do dalšího rozpočtu alokovány příslušné finanční prostředky,“ dodal starosta.