Poláci obešli české námitky a schválili rozšíření dolu, kraj zvažuje žalobu

  16:14
Na polovinu července plánuje ministerstvo životního prostředí schůzku s polskými zástupci. Mají vysvětlit nestandardní postupy v případě rozšiřování příhraničního dolu Turów.

Hnědouhelný důl Turów (27. dubna 2019) | foto: Jana Pavlíčková, MF DNES

Nestandardní, nezákonný, nepochopitelný. Tak vnímají Liberecký kraj a ministerstvo životního prostředí způsob, jakým si polská Bogatyňa schválila nový územní plán. Ten teď umožňuje rozšíření hnědouhelného dolu Turów o další desítky hektarů směrem k české hranici.

Bogatyňa přitom územní plán schválila i přes námitky České republiky. Respektive se námitkami z Čech vůbec nezabývala. „Územní plán si schválili nezákonným způsobem, který odporuje mezinárodnímu právu. Využijeme všechny prostředky, abychom jejich rozhodnutí zvrátili,“ uvedl hejtman Martin Půta

Polsko se tváří, jako by námitky neexistovaly

Podle ministerstva životního prostředí je nejhorší, že se Polsko tváří, jako by žádné námitky vůči rozšíření Turówa neexistovaly.

„Polské generální ředitelství ochrany životního prostředí od nás mělo informace, že jim pošleme námitky, a že konzultace v tomto ohledu ještě nepovažujeme za uzavřené. Přesto do Bogatyně došel oficiální dopis z generálního ředitelství, že konzultace s Českou republikou jsou u konce, a že mohou pokračovat ve schvalování územního plánu. Což pak na konci května udělali. To je velmi nestandardní krok. Ani se nedá nazvat administrativní chybou. Bohužel, ten dopis nemáme k dispozici, nás nikdo neinformoval. Vycházíme z toho, co visí na úřední desce Bogatyně,“ řekl Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí z Ministerstva životního prostředí ČR.

Územní plán Bogatyně je přitom důležitým dokumentem. Kdyby nebyl schválen, nebylo by možné dokončit proces posuzování vlivu rozšíření Turówa na životní prostředí. Tím, že zastupitelstvem v Bogatyni prošel, otevírá se možnost další těžbě uhlí až do roku 2045.

„Chci věřit, že jde o nedorozumění, i když se tomu věří těžko. Chci proto požádat o schůzku i polskou velvyslankyni v ČR Barbaru Ćwioro. Protože tohle jsou kroky, které mohou zhoršit česko-polské vztahy, které jsme tu roky budovali. Není možné, aby Polsko rozhodovalo o nás bez nás. Turów sice leží v Polsku, ale jeho přímé dopady jako ztráta podzemní vody, prašnost, hlučnost a tak dále, se dotknou nás,“ zmínil Půta. 

Kraj nevylučuje mezinárodní žalobu

Přímo bogatyňským zastupitelům ale hejtman vinu nedává. „Bogatyňa je pod obrovským tlakem, který je úměrný tomu, kolik hnědého uhlí tam pod zemí leží. A toho je hodně. Polsko je z velké části závislé na energii z uhlí, takže pro ně je rozšíření dolu prioritou.“

Ministerstvo životního prostředí i Liberecký kraj už zaslaly do Polska výzvu, aby se územní plán Bogatyně zrušil. Výsledek by měl být známý do měsíce. 

„Jsme teď v rozhodující fázi. Podobná situace, kdy nás Polsko obejde, se už nesmí opakovat. Každý další nestandardní postup z jejich strany by byl špatným krokem. Nesouhlasíme ani s jejich laxním postojem k našim obavám. Oni pořád tvrdí, že ztráta vody, zvýšená prašnost a další se naší příhraniční oblasti dotknou jen minimálně. To není pravda,“ řekl Doležal.

Liberecký kraj proto nevylučuje ani případnou mezinárodní žalobu. Trvá také na tom, aby veřejné projednání rozšíření dolu proběhlo i na českém území, aby k němu mohli říct své i zdejší obyvatelé.