Lyžování na Ještědu bude bezpečnější, padne ale kvůli němu kus lesa

  12:14
Letos může začít stavba nové sjezdovky a rozšíření dvou stávajících tratí na Ještědu. Investor, společnost Tatry Mountain Resorts (TMR), se už vypořádal se všemi námitkami. Lyžování má být na Ještědu bezpečnější, neboť lyžaři budou mít širší sjezdové tratě.

Pás ukazuje, kde by na Ještědu měla vést další sjezdovka s názvem Nová Skalka. | foto: Vizualizace: Geo Vision

Kvůli tomu je ale zapotřebí vykácet téměř sedm hektarů lesa. Plocha, které se dotknou stavební úpravy, zabírá asi 8,5 hektaru.

Projekt je ve fázi, kdy se posuzuje vliv staveb na životní prostředí (EIA). Investor měl desítky připomínek.

„Ve vypracované dokumentaci jsme už zohlednili a zapracovali připomínky všech dotčených orgánů,“ uvedla manažerka areálu Renata Balašová. Když areál úspěšně dokončí proces EIA, v srpnu by se mohlo začít s mýcením. 

„Pokud půjde vše podle plánu, začali bychom stavební práce v polovině srpna a zakončili je v půli prosince,“ dodala Balašová. Připravovaný projekt vyjde na přibližně 150 milionů korun.

Původní sjezdovku oproti plánům nezalesní

V pondělí měli lidé možnost zúčastnit se veřejného projednání. Mohli předložit další námitky. Zazněla ale jen jediná kritická připomínka.

„Jako zastupitel se cítím obelhán. Když jsme v roce 2013 schvalovali změnu územního plánu na novou sjezdovku Skalka, jednou z podmínek bylo, že se zalesní horní úsek současné sjezdovky. Teď je navržen pravý opak,“ upozornil zastupitel Jaromír Baxa.

Autor dokumentace pro EIA Pavel Bílek to zdůvodnil tím, že místem povede i nová nejsnazší sjezdovka. Modrá. 

„Proto investor zatím neuvažuje o tom, že by stávající sjezdovku zalesnil. Naopak, jeho představou je, že by výhledově tuto plochu ve změně územního plánu plochu zpětně převedl do sjezdování, eventuálně by ji ještě rozšířil,“ uvedl Bílek.

Většina lidí, kteří na projednání vystoupili, považují úzké sjezdovky za nebezpečné. V některých místech jsou široké jen dvanáct metrů.

Nová Skalka o délce 1,6 kilometru s šířkou v rozmezí čtyřiceti až padesáti metrů má tento problém vyřešit. „Chceme mít bezpečnější a komfortnější areál, abychom jej uzpůsobili méně zdatným lyžařům,“ řekl ředitel skiareálu Jakub Hanuš. 

Pod lany už světla nebudou

Sjezdovka bude v celé délce osvětlená. Světla mají být šetrnější k přírodě než ta, která dnes svítí na sjezdovku F10 Pod lany. Toto osvětlení se zruší.

„Je předimenzované, sníh je přesvícený. Intenzita tam je kolem pěti set luxů. Na nové sjezdovce bude jen dvacet luxů. Světlo se nasměruje přesně tam, kam je potřeba, a to s s minimálním rozptylem do okolí,“ uvedl Pavel Bílek.

Plány počítají i s rozšiřováním sjezdových tratí Slalomák a Liberecká. Více místa má být pro lyžaře i na Beranově cestě. Vede lesem a propojuje areál sjezdovky Skalka a Slalomák. Kopec lépe propojí, odjezd lyžařů z areálu na centrální parkoviště tak bude komfortnější. Cesta bude uměle zasněžovaná.

Rozsah kácení měl být původně větší než sedm hektarů. Areál místy upravil profil trati tak, aby eliminoval vliv na krajinný ráz. Oproti původnímu záměru se také zmenší objem zemních prací. Z původních 26 tisíc na 21 tisíc metrů krychlových. 

Při stavbě se bude muset odstřelit skála. Vylámaný kámen se ale přesune k okraji sjezdovky. Aby zůstala i po odlesnění na kopci voda, budou na nové sjezdovce svodnice. Ty vodu odvedou do vsakovacích jam.

„Z celkového počtu našich návštěvníků je pouze dvacet procent z Liberce. Věříme, že se k nám lyžaři po rozšíření a zajištění větší bezpečnosti vrátí i s dětmi. A to nejen Liberečané,“ řekl na setkání s veřejností ředitel Tatry Mountain Resorts ČR Čeněk Jílek. 

Autor: