Špatně rozdělily lázeňský majetek, radnicím hrozí pokuta 35 milionů

  6:32
Finanční úřad žádá desítky milionů od Hodonína a Lednice. Podle něj totiž špatně odvedly daně, když si dělily lázeňský majetek. Lednice by tak mohla přijít o většinu ročního rozpočtu. Obce se chtějí bránit u soudu.

Pohled na nové Denní lázně Hodonín. | foto: Lázně Hodonín

Když se na počátku loňského roku rozdělovaly lázně v Hodoníně a Lednici, byl to klidný „rozvod“. V minulosti se spojily do dobrovolného svazku obcí s názvem Jihomoravské lázně, aby dosáhly na dotace pro vybudování nových lázní v Lednici a rozvoj těch v Hodoníně.

Po více než desetileté spolupráci, kdy skončila udržitelnost projektů podporovaných evropskou dotací, přestalo být spojenectví nejen nutné, ale i výhodné, a tak padlo rozhodnutí o odluce.

Převod majetku ze svazku přímo na obce probíhal až donedávna hladce. Než se do něj vložil finanční úřad. Podle informací MF DNES chce nyní po Lednici i Hodonínu zpětně doplatit celkem 35 milionů korun kvůli dani z převodu nemovitostí. Konkrétně z lázeňských domů Perla v Lednici a Eva v Hodoníně.

Svazek je totiž obcím prodal za takzvanou zůstatkovou daňovou hodnotu. „Ta se odvíjí od ceny, za kterou byly domy pořízeny, avšak odečte se od ní dotace a také odpisy, které se uskutečnily za dobu jejich užívání,“ vysvětlil vedoucí ekonomického odboru hodonínské radnice Marián Maňák.

Obě dvě lázeňské budovy tak byly prodány za zhruba 67 milionů korun. Přitom jen samotný lednický dům Perla stál v době svého vzniku přes 120 milionů a hodonínská Eva ještě o pět milionů více.

Ze zůstatkové daňové hodnoty obce také odvedly daň. Při kontrole úředníků však narazily. „Finanční úřad v Hodoníně se rozhodl dodanit převod budov a vyčíslil rozdíl do ‚ceny obvyklé‘,“ potvrdil starosta Lednice Libor Kabát (SN) v obecním zpravodaji.

Další penále nabíhá

Částka, kterou finanční úřad po dobrovolném svazku obcí (dnes zastoupeném likvidátorem) chce, činí 29,1 milionu korun. K tomu navíc přidal pokutu ve výši 5,8 milionu. Další penále bude nabíhat až do té doby, než se vyřeší odvolání, které Lednice i Hodonín proti rozhodnutí finančního úřadu podaly. Lázeňský rozvod obce připraví o 35 milionů

„Zvolený postup úřadu jsme samozřejmě rozporovali, protože by měl za následek obrovský finanční dopad do hospodaření obou obcí. V případě Lednice pochopitelně ještě mnohem větší než u Hodonína,“ poznamenal starosta Lednice, která hospodaří s rozpočtem zhruba v hodnotě částky, kterou finanční úřad teď požaduje.

Ani v Hodoníně, kde je rozpočet asi půl miliardy, si však nechtějí připustit, že by částku museli uhradit. Lidovecký místostarosta Hodonína Ladislav Ambrozek označil verdikt finančního úřadu za „neslušný“.

Je přesvědčený, že dobrovolný svazek obcí postupoval naprosto správně. „Pokud finanční úřad odvolání neakceptuje, obrátíme se na soud,“ prohlásil.

Odluka Hodonína a Lednice je zatím bezprecedentní. V Česku jde o vůbec první ukončení dobrovolného svazku obcí a s tím související rozdělení majetku. „Bohužel jsme tím precedentem my. Ale snad pomůžeme mnoha dalším obcím, kterých se problém dotkne v budoucnu,“ dodal Ambrozek s tím, že co se týče rozdělení majetku svazků obcí, je v zákoně povážlivá díra.

Vzor pro další rozchody obcí

Lednice i Hodonín hledají podporu u Svazu obcí a měst. Jeho šéf František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých) s postojem starostů souhlasí. „Když se rozděluje majetek dobrovolného svazku obcí, je to podobné, jako když se dělí majetek ze společného jmění manželů. Obce nenabývají nic nového, ale jen si rozdělují to, co společně vytvořily. A to nejen z dotačních zdrojů, ale také ze svého. Takový majetek by neměl být dodaněn,“ má jasno Lukl.

I podle něj bude výsledek tohoto lázeňského případu vzorem do budoucna. Rozchodů dobrovolných svazků obcí totiž pravděpodobně bude přibývat.

„Končí udržitelnost projektů, z nichž společně stavěly například cyklostezky. Dá se předpokládat, že se poté budou chtít starat pouze o tu část cyklostezky, která je na území jejich katastru, a rozdělí si je. I tady jim pak hrozí potenciální riziko, že by takto nabytý majetek musely dodanit,“ řekl Lukl.

Ten je starostou Kyjova a i zde podobným způsobem stavěli cyklostezky ve spolupráci s Dubňany a Svatobořicemi-Mistřínem. „I my bychom byli neradi, abychom museli něco zpětně doplácet,“ dodal.

Finanční úřad lázeňský případ komentovat nechce. „S ohledem na zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti se nemůže úřad vyjadřovat ke konkrétním daňovým subjektům či konkrétním řízením,“ uvedl mluvčí úřadu David Stančík.